Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen

Oppdrettslaks knyttes til diabetes

Mus på en diett av oppdrettslaks fikk dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2.
15.11 2011 05:00


En ny EU-undersøkelse viser at overvekt og fedme rammer ca. halvparten av voksne og 14 prosent av barn i alderen 11-15 år. Over tretti millioner mennesker har diabetes, og mer enn halvparten av dem vil antagelig dø av hjerte- og karsykdommer eller hjerneslag. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Forskere fikk seg en overraskelse da de undersøkte om det å spise vanlig oppdrettslaks fra butikken reduserte faren for diabetes i museforsøk.

– Vi var veldig spente på om laks kunne redusere utviklingen av overvekt og diabetes. Men vår studie viste det stikk motsatte, sier postdoktor Jérôme Ruzzin ved Institutt for biologim ved Universitetet i Bergen.

Forsøkene viste at absolutt alle mus som ble foret med kun opprettslaks utviklet fedme og diabetes.

I tillegg viste forsøkene at de hadde dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2 enn mus som fikk et kontrollfôr eller gikk på høyfettdiett.

Større risiko

En tredje gruppe mus fikk en variert diett som kan sammenlignes med gjennomsnittsdietten til mennesker i Vesten. Disse hadde opptil 30 prosent høyere risiko for å utvikle overvekt og diabetes.

– Vanlig laksefor består blant annet av uraffinert fiskeolje som inneholder miljøgifter. Vi vet nå at disse miljøgiftene kan føre til overvekt og diabetes, sier Ruzzin.

Studien er publisert i tidsskriftet PLoS ONE.

Langvarige skader

Overvekt og diabetes 2 i befolkningen øker hvert år på verdensbasis og utgjør et av de største helseproblemene i verden. Tidligere studier fra USA, Finland, Sverige og Asia har vist at fedme og diabetes har økt i takt med eksponeringen for kjemikalier og miljøgifter.

Giftstoffet det er snakk om i fiskeolje er såkalte persistente organiske miljøgifter (PoP). Blant annet tilhører PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere denne gruppen.

– Selv lave doser av disse miljøgiftene kan forårsake langsiktige uheldige effekter på hormonsystemet, påpeker Ruzzin.

Ukjent forbindelse


Jerome Ruzzin ved Institutt for biologi har forsket på sammenhengen mellom laksespising og diabetes. (Foto: Kim E. Andreassen)

Løsningen er at oppdrettsnæringen bruker fôr uten miljøgifter. Ulike teknikker for å raffinere og fjerne mijøgifter finnes allerede, og tran er ett eksempel på raffinert fiskeolje.

– Det hadde vært spennende å teste effekten av laks som nesten ikke inneholder miljøgifter, sier Ruzzin.

Men hvorfor miljøgiftene fører til diabetes og overvekt vet ikke forskerne per i dag.

– Fremover vil vi studere mekanismene mellom miljøgiftene og overvekt og diabetes, sier Ruzzin.

Referanse:

Ibrahim, Fjære, Lock, Naville, Amlund m.fl.: Chronic Consumption of Farmed Salmon Containing Persistent Organic Pollutants Causes Insulin Resistance and Obesity in Mice, PLoS ONE 6(9): e25170, Published: September 23, 2011, doi: 10.1371/journal.pone.0025170.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

Senter for internasjonalisering av utdanning

Ni av ti norske utvekslingselever ville anbefalt andre å ta et skoleår i utlandet, viser en ny undersøkelse.

Universitetet i Oslo

Læreren og elevene bruker tiden effektivt og undervisningen foregår uten særlige forstyrrelser. Det viser analyser fra en omfattende videostudie som gjennomføres på ungdomstrinnet.

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

Hvordan balanserer reineiere egne interesser opp mot andre? Forskere har undersøkt samarbeidsklimaet blant samiske reineiere ved hjelp av spillteori.    

Siste fra forskningsmiljøene

NTNU

Legene oppsøkte to barnehager for å undersøke friske barn. Men i barnehagen viste det seg at 43 prosent av barna hadde minst ett virus i luftveiene.

Nord universitet

Det er fullt mulig å få til mer heltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren. Sentrale personer i organisasjonen må bare ønske det sterkt nok, mener forsker.

Politihøgskolen

Forskere ville finne ut hva som skjer når politistudenter bruker kamerabriller under øvelser der det blir avfyrt skudd.

Foreldre, spesiell mødre, bør få opplæring i hvordan de oppdrar barna sine, slik at de ikke blir umoralske tyranner på fotballbanen, konkluderer en ny studie. Dårlig sportsånd må bekjempes tidlig, for moral og doping henger sammen, forteller forsker.  

Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell læring på bekostning av leken.

Hester kan lære å bruke symboler på skilt til å fortelle eierne sine om de fryser eller ikke, viser ny forskning.

Sier fisk blubb? Nei, mener forskere. Ulike arter kan lage alt fra gryntelyder til lyder som minner om tåkelurer og mongolsk strupesang.