Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen

Oppdrettslaks knyttes til diabetes

Mus på en diett av oppdrettslaks fikk dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2.
15.11 2011 05:00


En ny EU-undersøkelse viser at overvekt og fedme rammer ca. halvparten av voksne og 14 prosent av barn i alderen 11-15 år. Over tretti millioner mennesker har diabetes, og mer enn halvparten av dem vil antagelig dø av hjerte- og karsykdommer eller hjerneslag. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Forskere fikk seg en overraskelse da de undersøkte om det å spise vanlig oppdrettslaks fra butikken reduserte faren for diabetes i museforsøk.

– Vi var veldig spente på om laks kunne redusere utviklingen av overvekt og diabetes. Men vår studie viste det stikk motsatte, sier postdoktor Jérôme Ruzzin ved Institutt for biologim ved Universitetet i Bergen.

Forsøkene viste at absolutt alle mus som ble foret med kun opprettslaks utviklet fedme og diabetes.

I tillegg viste forsøkene at de hadde dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2 enn mus som fikk et kontrollfôr eller gikk på høyfettdiett.

Større risiko

En tredje gruppe mus fikk en variert diett som kan sammenlignes med gjennomsnittsdietten til mennesker i Vesten. Disse hadde opptil 30 prosent høyere risiko for å utvikle overvekt og diabetes.

– Vanlig laksefor består blant annet av uraffinert fiskeolje som inneholder miljøgifter. Vi vet nå at disse miljøgiftene kan føre til overvekt og diabetes, sier Ruzzin.

Studien er publisert i tidsskriftet PLoS ONE.

Langvarige skader

Overvekt og diabetes 2 i befolkningen øker hvert år på verdensbasis og utgjør et av de største helseproblemene i verden. Tidligere studier fra USA, Finland, Sverige og Asia har vist at fedme og diabetes har økt i takt med eksponeringen for kjemikalier og miljøgifter.

Giftstoffet det er snakk om i fiskeolje er såkalte persistente organiske miljøgifter (PoP). Blant annet tilhører PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere denne gruppen.

– Selv lave doser av disse miljøgiftene kan forårsake langsiktige uheldige effekter på hormonsystemet, påpeker Ruzzin.

Ukjent forbindelse


Jerome Ruzzin ved Institutt for biologi har forsket på sammenhengen mellom laksespising og diabetes. (Foto: Kim E. Andreassen)

Løsningen er at oppdrettsnæringen bruker fôr uten miljøgifter. Ulike teknikker for å raffinere og fjerne mijøgifter finnes allerede, og tran er ett eksempel på raffinert fiskeolje.

– Det hadde vært spennende å teste effekten av laks som nesten ikke inneholder miljøgifter, sier Ruzzin.

Men hvorfor miljøgiftene fører til diabetes og overvekt vet ikke forskerne per i dag.

– Fremover vil vi studere mekanismene mellom miljøgiftene og overvekt og diabetes, sier Ruzzin.

Referanse:

Ibrahim, Fjære, Lock, Naville, Amlund m.fl.: Chronic Consumption of Farmed Salmon Containing Persistent Organic Pollutants Causes Insulin Resistance and Obesity in Mice, PLoS ONE 6(9): e25170, Published: September 23, 2011, doi: 10.1371/journal.pone.0025170.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

Universitetet i Stavanger

Eldre syke stiller ingen spørsmål, setter ingen krav og vil ikke blande seg inn i legens jobb. Derfor spiller de pårørende en viktig rolle.

Universitetet i Oslo

Den siste geirfuglen døde ut i 1852. Nå har forskere klart å gjenskape denne og flere andre utdødde fuglearter ved hjelpe av ny DNA-teknologi.   

Universitetet i Bergen

En ny analyse av hvordan lavtrykkene over Golfstrømmen oppstår, viser at Stillehavsfenomenet El Niño kan påvirke hvordan stormbanene beveger seg mot Norskekysten.

Siste fra forskningsmiljøene

NTNU

Skriftstørrelsen har mest å si for at svaksynte skal klare å lese tekst på papir. Men skriften trenger ikke være veldig stor.

SINTEF

Personbasert demensomsorg går ut på at demente blir tatt med på aktiviteter som de har holdt på med tidligere. Veilederne er folk som har vært ute av arbeidslivet.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Det er viktig å ha med seg følelsene som profesjonell sykepleier, mener studentene i en ny studie. Legestudenter derimot opplever det annerledes.

Nå har matematikere funnet forklaringen på hvorfor Kiel-fergen og andre store cruiseskip skaper en meterhøy bølge langs land – foran skipene.

Spør en forsker:

Hvis du er kvinne, har du kanskje opplevd at menn fester blikket litt lenger sørover enn du trives med. Er du mann, vet du nok at det kan være vanskelig å ta blikket fra en dyp utringning. Men hvorfor er kvinners forparti så magisk?

Dypt inne i en hule i California lever et hittil ukjent tusenbein. Det har uhorvelig mange bein. Og da holder det vel ikke med bare én edlere del?

Forskeren forteller:

At forgiftningen vanligvis rammer storfe, har antakelig sammenheng med at de er nysgjerrige.