Fisk

Fra NIFES

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Mer lus, men også sykdommer som infeksiøs lakseanemi og pankreassykdom truer fiskehelsen i landets oppdrettsanlegg. 

Kinas økonomiske vekst har utelukkende vært til fordel for Norge, hevder flere eksperter på området. Nå viser en ny studie at lavt utdannede arbeidere taper på handel med Kina. 

Leppefisken hjelper til med å bli kvitt lakselusen. Problemet er at fiskere får mange flere hanner i nettene sine, noe som fort skaper trøbbel for resten av bestanden.

genmodifisering

Forskere i Bergen har utviklet en kjønnsløs laks gjennom genmodifisering. De hevder den skal kunne hindre flere av problemene næringen sliter med.