Fisk

Har du hørt om vassild? Antakelig ikke, selv om du har spist den ofte nok.

Ved Mørkvedbukta forskningstasjon svømmer stamfisken til det som kan bli starten på et nytt oppdrettseventyr, nemlig flekksteinbit.

Dårlig matlyst kan bety at laksen får for lite oksygen. Det er verst på sensommeren og om høsten, da det er varmere vann og mindre oksygen i sjøen.

Laksens motvilje mot å svømme langt kan skyldes angst eller redsel.

Fra Nofima

Tolv millioner rognkjeks jobber som lusespisere i norske oppdrettsmerder. Etter at de er ferdige med jobben, blir de kastet, men nå kan rognkjeksen få en annen skjebne på asiatiske matmarkeder.