Fisk

Oppdrettslaks som ikke blir kjønnsmoden, kan ikke formere seg. Da kan den heller ikke påvirke genene til villaks.

Den har en unik strategi for å klare seg med lite oksygen: Gullfisken omdanner nemlig melkesyren til alkohol.

 

Forskeren forteller:

For ti år siden så det virkelig svart ut for storfisken, men nå er den tilbake i norske farvann.

Insisterende boring kan forstyrre selv fisken.

Varmere vann i Barentshavet har gjort torsken dobbelt så stor som før. Men nå ser toppen ut til å være passert.