Fisk

Leppefisken hjelper til med å bli kvitt lakselusen. Problemet er at fiskere får mange flere hanner i nettene sine, noe som fort skaper trøbbel for resten av bestanden.

genmodifisering

Forskere i Bergen har utviklet en kjønnsløs laks gjennom genmodifisering. De hevder den skal kunne hindre flere av problemene næringen sliter med.

Fra NIBIO

Røye, sik og ørret kommer bedre overens enn tidligere antatt. Det er gode nyheter for fritidsfiskerne.

Den 16 meter lange megahaien kan ha bukket under fordi den var svak for sel og småhval.

I fjor ble det fisket 180 300 laks, sjøaure og sjørøye i de norske elvene. Det er en nedgang på 9 prosent fra året før, og i løpet av 30 år er villaksfangsten i Norge mer enn halvert.