Ny kjempe-edderkopp funnet

Verdens største hjulspinner-edderkopp, med 12 centimeter beinspenn og 3,8 centimeter lang kropp, er oppdaget. Men ingen grunn til panikk: Den holder til i Sør-Afrika og Madagaskar.
26.10 2009 05:00


Edderkoppen Nephila inaurata. (Foto: M. Kuntner)

Kjempe-edderkoppen, Nephila komaci, er en såkalt hjulspinner som lager hjulformete fangstnett.

Tropiske Nephila-edderkopper kan spinne enorme nett som er over en meter i diameter. Sist gang en ny art i Nephila-familien ble oppdaget var i 1879.

Årelang edderkoppjakt

Jakten på etterkoppen begynte i 2000, da den slovenske biologen Matjaž Kuntner oppdaget et unikt eksemplar i Pretoria i Sør-Afrika.

- Det var overraskende å finne et kjempe-eksemplar av en Nephila-hunn i Plant Protection Research Institute’s samling, som ikke lignet noen av de kjente artene, sier Kuntner.

Samen med den amerikanske kollegaen Jonathan Coddington jaktet han på den mystiske edderkoppen i årevis, og foretok flere ekspedisjoner til Sør-Afrika i ens ærend for å finne krypet.

Det ble ingen suksess, og spørsmålet var om Pretoria-edderkoppen enten var utdødd eller bare var en unik hybrid.

Nytt funn i Sør-Afrika

Men i 2003 ble det funnet et nytt eksemplar fra Madagaskar, denne gang i Naturhistorisches Museum Wien i Østerrike.

Hybrid-hypotesen kunne dermed trolig droppes – dette var definitivt en art.

Ikke at det hjalp stort i jakten: Undersøkelser av over 2 500 edderkopper fra 37 museer var like fruktløse som feltturene. Hadde edderkoppen dødd ut?


Et kjempemessig edderkoppnett 1 meter i diameter, spunnet av en Nephila-edderkopp. (Foto: M. Kuntner)

Vendepunktet kom da sørafrikanske forskere nylig fant to hunner og en hann i Tembe Elephant Park.

Evolusjon driver kroppsstørrelse

Den nye Nephila-arten er den største hjulspinneren som er oppdaget.

Mens hannene er av “normal” størrelse, er hunnene enorme – fem ganger større enn hannene.

Forskjellen i kroppsstørrelse mellom hanner og hunner, som er typisk for Nephila-edderkopper, er et omdiskutert tema i evolusjonsbiologi.

Er det naturlig seleksjon som fører til at hunnene har blitt så mye større?


Forskjellen i kroppsstørrelse mellom hann- og hunn-Nephila er ekstrem. Her sees den røde hannen til venstre, sittende på ryggen til hunnen. (Foto: M. Kuntner)

Med nye data fra artsfunnet utviklet Kuntner og Coddington en modell for å analysere utviklingen av kroppsstørrelse, og fant at hunnene var om lag sju ganger større nå enn de opprinnelige Nephila-edderkoppene.

Funnene tyder på at det trolig er evolusjon som har påvirket hunnenes størrelse.

Utrydningstruet edderkopp

Det nye edderkoppfunnet er en stor oppdagelse, men står i fare for å bli kortlivet. En av grunnene til at Nephila komaci har vært så vanskelig å finne, er at det er veldig få av dem.

- Vi frykter at arten er truet av utrydning, siden eneste bekreftede habitat er i skogsområder i Tembe Elephant Park, sier Jonathan Coddington.

- Våre data tyder på at det ikke er mange individer, de kan ikke forflytte seg over store områder, og alle kjente lokaliteter er i to utrydningstruete områder – Maputaland og Madagaskar.

Referanse:

M Kuntner, JA Coddington: Discovery of the Largest Orbweaving Spider Species: The Evolution of Gigantism in Nephila. (PLoS ONE, 2009, 4 (10))

Les mer:

Scientists discover largest orb-weaving spider (EurekAlert 20/10/09)

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg.

Disse vesenene var blant de aller første dyreartene og dominerte  verdenshavene i sin storhetstid. 

Det tar lang tid å lære å lese. Når læreren kjenner den enkelte elevs ferdigheter og utvikling, får vi den beste leseopplæringen.

En formidabel forskerinnsats har gitt oss innsikt i genene til arter fra alle hovedgrupper av fugler. Nå kaster de nye dataene lys over både fuglesang og pippipenes manglende tenner.

En dinosaur på størrelse med en kråke kan ha vandret mellom kontinentene for mer enn 100 millioner år siden.