Evolusjon

Da forskerne skrudde på laser-lyset, begynte musene å jage og bite alt som kom i deres vei.

Planter lager større frø, fugler synger høyere og fisker blir mindre av vekst. Alt fordi stadig flere mennesker bor i byer.

Bavian-grynting og paringsrop kan inneholde hemmeligheter om menneskets språkutvikling, ifølge ny studie.

evolusjon

Utvikler arter seg i rykk og napp eller gradvis?