Evolusjon

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Det er slett ikke ett fett hvem som pollinerer planter. Ulike insekter fikk vekstene til å forandre seg i løpet av noen få generasjoner.

Ny forskning antyder at neseformen til ulike folkeslag kan være tilpasninger til forskjellige typer klima.

…og at de var i stand til å medisinere seg selv.

Spør en forsker:

Hvorfor ser det ut til å være grunnleggende menneskelig å være usikker på seg selv? Har ikke det vært en evolusjonær ulempe?