Energi

Fra NTNU

Men hvor godt trives vi med temperaturen i superisolerte hus?

Magnus Berthelsen Kjelland forsket på hvordan bedre styring av kraner kan gjøre det billigere og sikrere å vedlikeholde vindmøllene i Nordsjøen.

Fra SINTEF

Shoppingsentre er storforbrukere av energi. Forskere jobber nå for å finne innsparing på lys og ventilasjon ved senteret City Syd i Trondheim.

Fra SINTEF

Longyearbyen kan spare over 100 millioner strømkroner årlig om et helgrønt hydrogenkraftverk velges framfor kabel fra fastlandet, viser beregninger.  

Tingenes internett vil kreve mye energi. Nå tester forskere ut hvordan den nye generasjonen informasjonsteknologi kan spare mer strøm.