Liten, men spiser som en hval.

Edderkopper spiser enorme mengder insekter

Edderkopper verden over spiser over 400 millioner tonn insekter årlig. Det tilsvarer mengden kjøtt og fisk som blir spist av mennesker. 

15.3 2017 09:24

Studien som ble publisert i The Science of Nature tirsdag er den første av sitt slag. Forskerne fra universitetene i Lund og Basel har sett på data fra 65 tidligere undersøkelser for å anslå at det finnes totalt 25 millioner tonn edderkopper på Jorden.

Deretter har de sett på hvor mye mat edderkoppene trenger for å overleve, og med det kommet fram til at de åttebeinede insektene forsyner seg med mellom 400 og 800 millioner tonn insekter og andre virvelløse skapninger hvert år.

Til sammenligning spiser mennesker 400 millioner tonn kjøtt og fisk årlig.

Dette viser hvilken betydning edderkoppene har i å begrense spredningen av sykdommer, og forskerne håper funnet vil føre til at flere verdsetter edderkoppenes viktige rolle.

Det finnes omtrent 46 000 kjente edderkopparter, og alle spiser kjøtt. De kan bevege seg over store distanser, helt opp til 30 kilometer per dag, for å finne mat. Edderkoppen er også selv en viktig kilde til mat for over 8000 typer fugler og andre rovdyr.

OPPDATERT 16.03: I den opprinnelige versjonen av denne teksten sto det at det fantes 4600 kjente edderkopparter. Det stemmer ikke, det egentlig tallet er ti ganger høyere.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Flaggermusene flakser rundt om sommeren, men forskerne vet ikke hvor de blir av om vinteren. Bli med vår nye ungdomsreporter Ida Frøyland på jakt etter svar.

Bilveiene hemmer bjørnens vandringer mer enn tidligere antatt.