Dyresykdommer

Fra Nofima

Forskere har utviklet en metode for å identifisere kyllingbryst med wooden breast, en sykdom som gjør kjøttet både hardere og dårligere.

2 000 villrein i Nordfjella skal slaktes etter funn av skrantesyke. Forskes Ketil Skogen synes det er dramatisk å skyte hele villreinstammen.

Bakterier trenger jern for å overleve. Og bakterier som gjør oss syke, er de flinkeste jerntyvene.

Tusenvis at hjortedyr ble testet for skrantesjuke i 2016 fordi det ble påvist hos villrein og elg. Nå kan ny metode gjøre det mulig å teste for sykdommen på levende dyr.