Dyresykdommer

Nett-TV:

Denne animasjonsfilmen forklarer hva som skjer i kroppen til villrein som er smittet av den dødelige sykdommen. 

Nylig begynte nedskytingen av 2000 villrein i Nordfjella. Tiltaket skal forhindre smitte av skrantesjuke. Men hva gjør vi hvis sykdommen allerede har smittet over til stammen på 10 000 dyr på Hardangervidda?

Over 1000 misdannede dyr finnes i en kjeller på Københavns Universitet - som kyllingen med fire bein og hesten med ett øye. 

Fra Nofima

Forskere har utviklet en metode for å identifisere kyllingbryst med wooden breast, en sykdom som gjør kjøttet både hardere og dårligere.

2 000 villrein i Nordfjella skal slaktes etter funn av skrantesyke. Forskes Ketil Skogen synes det er dramatisk å skyte hele villreinstammen.