DNA

Musesædcellene var på romstasjonen i ni måneder, og så ble de brukt til å befrukte hunnmus på jorda. 

Mennesker med lave nivåer av D-vitamin, hadde ikke høyere risiko for astma eller atopisk eksem, ifølge en ny studie.

Da forskerne gjorde DNA-analyser av kosttilskudd med johannesurt, viste det seg at ingen av produktene inneholdt det som stod på pakken. 

Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks er både yngre og mindre når den blir kjønnsmoden enn villaks som har lite oppdrettslaks i slekta.