DNA

Mat med færre kalorier enn man egentlig trenger, kan endre genene i cellene våre slik at vi lever lenger, viser forsøk på aper.

Men det betyr ikke at genene dine er uten betydning for tannhelsa.

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser ble i dag delt ut til to unge danske forskere og en svensk forsker. Prisen til yngre forskere deles mellom danske forskere som har bragt ny viten om stressfaktorer som kan føre til kreft, samt viten om hva som fører til overvekt og diabetes.

Dobbelt så mange norske barn får diabetes type 1 som på 1970-tallet. Forskerne mistenker at virusinfeksjoner, overvekt eller antibiotika er årsaken, men de har ingen klare svar.

En kjempeundersøkelse peker mot at sykdommer som ikke ligner hverandre kan ha samme opphav.