Depresjon

psykisk helse

Det er vanskelig å finne en behandling som virker bedre på depresjon enn placebo. Bare det at man gjør ett eller annet, hjelper ofte, viser forskningen.

Mennesker med depressive følelser hadde like stor risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som folk med fedme eller høyt kolesterol.

Antidepressive medisiner har alvorlige bivirkninger hos folk som ikke er deprimerte. Bivirkningene kan ifølge det amerikanske legemiddeltilsynet være forløpere til selvmord.

Stor gjennomgang av forskning tyder på at SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte. Men hvorfor opplever da noen at de hjelper?

De som har hatt hjerneslag bør kartlegges for angst og depresjon, mener lege og forsker.