Demokrati

Elever i videregående skole er uenige om hva det vil si å være norsk. Og selv om de føler seg norske, opplever mange at de ikke får lov til å være det.

Demokrati er ikke mulig uten kvinnene, hevder svenske forskere. Men det kan like gjerne være demokratiet som gir kvinner rettigheter, mener norsk forsker.

Meningsmålingene forutså ikke Donald Trumps valgseier. Men valgsjokket var et unntak i verden, viser studie av 86 land.

– Over tid kan dette bli et demokratisk problem fordi funksjonshemmede ikke tør delta i det offentlige ordskiftet, mener forsker.

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening. Det er forskernes konklusjon etter to forsøksrunder.