Demografi

Før tjente nesten alle amerikanere mer enn foreldrene. Det gjelder bare halvparten nå.

Kvinner som vokser opp i større søskenflokker får færre barn, mens menn får flere barn. 

Barnefamilier vil gjerne bo i småhus med plen og bosetter seg derfor i utkanten av byene. Men det er ikke slik myndighetene vil at byene skal vokse framover, ifølge forsker.