Data

Vindusmenyer og apper møter oss på PC-er og mobiler. Grunnlaget for denne programvarestrukturen ble utviklet for 50 år siden av to norske forskere.

Desto oftere de fråtset i episoder, desto dårligere sov de.

Forskere ser nå på den mest effektive datainnretningen de kjenner til, nemlig hjernen vår.

Kreftregisteret har testet ut støy-koding av data fra livmorhals-screeningen som bedre sikring mot at uvedkommende finner folks helseopplysninger.

Mange har fått grønne streker når de skriver i Word, men få kjenner historien bak det norske grammatikkverktøyet.