Kortnytt

Jobbrelatert terapi for psykiske lidelser

29.2 2012 16:42

Arbeidstagere med psykiske plager som depresjon og angst kom raskere tilbake på jobben når terapien de fikk ble knyttet til arbeidsrelaterte problemer.

En studie gjennomført i Nederland undersøkte effekten av å innlemme tilbake-på-jobb-strategier i behandlingen.

Studien fulgte 168 personer som gjennom seks måneder fikk samme type terapi men med ulik vektlegging av forhold på arbeidsplassen, går det fram av en pressemelding.

I den ene gruppa ble forhold på arbeidsplassen sett som en mulighet for den enkelte til å forbedre sin mentale helse. Arbeidsrelaterte problemer ble tatt opp i en tidlig fase av terapien. (forskning.no/AR)