Kortnytt

Deprimert etter ammeslutt

3.10 2012 05:00

Kvinner som slutter å amme før seks måneder etter fødselen har en høyere risiko for angst og depresjon etter fødselen, skriver Folkehelseinstituttet.

I en ny studie har 42 000 kvinner svart på spørsmål om sin psykiske helse og amming. Av disse deltagerne var det 15 prosent som fullammet i minst seks måneder, 69 prosent ammet delvis mens 16 prosent ammet ikke.

Kvinnene som avsluttet fullamming før de anbefalte seks månedene fikk flere symptomer på depresjon. De som både hadde vært deprimerte under svangerskapet og hadde avbrutt fullammingen før seks måneder var ekstra sårbare for gjentatt depresjon.

– En av grunnene til at amming har en beskytende effekt mot depresjon kan være at amming utløser hormonet oxytocin som gir en positiv følelse, sier forsker Eivind Ystrøm fra Divisjon for Psykisk Helse, som står bak studien.

Kvinner som allerede hadde depresjon og sluttet å amme fikk mer depresjon. Det kan være flere grunner til det.

–Det kan bety at utfordringene ved å amme oppleves som mer uoverkommelige og vanskeligere å mestre.

– I tillegg er det press fra samfunnet om at alle bør amme, og kvinner som ikke får det til kan føle seg ekstra skuffet. Funnene forteller jo at de som slutter før den tiden som anbefales i samfunnet, har det psykisk sett verre etterpå.

Ystrøm understreker at vi ikke må gjøre amming til et spørsmål om moral, fordi de fleste kvinner ønsker sterkt å amme. Man kan ikke utelukke at det her har blitt lagt for mye press på nybakte mødre.