Datamaskiner blir som barn

15.3 2012 05:00

COLOURBOX_baby_None_0.jpg

 

Kunstig intelligens i datamaskiner kan bruke små barn som forbilder, hevder forskere ved University of California Berkeley.

Det er læreevnen til små barn som forskerne nå undersøker og vil gjenskape som datamodeller.

Barn tester hypoteser, finner ut av årsakssammenhenger og tilpasser seg forandringer tidligere enn man trodde før, ifølge en nyhetsmelding fra universitetet. (forskning.no/ac)

 

Forskeren forteller:Mange gravide blir lagt inn på sykehus og behandlet unødvendig fordi legene tror de skal føde for tidlig. Nå viser ny forskning hvordan de bedre kan forutsi for tidlige fødsler.
Forskeren forteller:Forskere i Norge og India har funnet genmarkører som styrer hvor motstandsdyktig Rohu-karpe er mot bakteriesykdommen Aeromoniasis. 

Nyhetene forteller nå daglig om nye tusener av mennesker som vil slippe inn i Europa. Her får du en bredere oversikt over verdens flyktninger og andre migranter.

I under halvparten av psykologistudiene som blir gjort om igjen får forskerne samme resultater som i den opprinnelige studien.