Kortnytt

26 nye skogreservater

18.12 2010 00:00

Gammel_eikeskog_536x402_None.jpg

Gammel eikeskog er et levested for en rekke truede arter. Fra Skiftenes naturresservat. (Foto: Arne Heggland)

Regjeringen oppretter 26 nye skogreservater. Med fredagens vedtak i statsråd er nærmere to prosent av det produktive skogarealet i Norge vernet. De nye reservatene ligger i åtte fylker. De dekker et samlet areal på 68,5 kvadratkilometer, av dette er 36 kvadratkilometer produktiv skog.

Mer enn halvparten av områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog og utgjør størstedelen av de vernede områdene. Tolv områder inngår i arbeidet med vern av prestegårdsskoger. (NTB)

Annonse

Spør en forsker:

Sex er sunt. Det har forskere slått fast. Men hva med de som ikke har sex med noen? Er det like sunt å ordne orgasmen på egen hånd?

Mye eller lite sex – nygifte oppga å være like fornøyde med forholdet. Men så stilte forskerne spørsmålet på en annen måte.

Det er ikke sikkert vi trenger mer landbruk for å fø verdens befolkning i fremtiden. Forskere har beregnet hva vi kan gjøre istedet.