Celler

Men det er fortsatt mye som gjenstår før teknologien kan brukes utenfor laboratoriet.

Nye funn i dyrestudier antyder at smerte-mottagere i nervecellene gjemmer seg for medisinene. 

Forskere har oppdaget at plasmaceller i tarmen lever lenger enn tidligere antatt. Funnet kan endre hvordan vi behandler tarmsykdommer som Cøliaki eller Chrons. 

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Cellenes evne til å lage energi blir svekket med alderen. Knallhard intervalltrening kan bremse denne utviklingen.