Bioteknologi

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Hvem skal få de ekstremt verdifulle patentrettighetene til CRISPR – det revolusjonerende verktøyet for gen-redigering? Første dom er falt.

Hva skjer når forskere gjør oppdagelser som universitetene deres kan tjene massevis av penger på?

Det er nødvendig med et foreløpig forbud mot å slippe ut såkalte gen-drivere i naturen, skriver Bioteknologirådet i sin første uttalelse om saken. To internasjonale eksperter er uenige.