Bioteknologi

Fra NTNU

Forsker vil bruke teknologien CRISPR til å forstå hvordan immunsystemet reagerer på virusangrep.

Podcast:

Forskarar har nettopp undersøkt forbrukarane sitt syn på genetisk modifisert mat. Høyr kva dei meiner i denne podcasten.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Hvem skal få de ekstremt verdifulle patentrettighetene til CRISPR – det revolusjonerende verktøyet for gen-redigering? Første dom er falt.