Biologisk mangfold

Hestekastanjemøllen er ny i Norge. Men andre sommerfugler forsvinner eller er truet av moderne landbruk.

Australske forskere foreslår en «internasjonal domstol» for å rydde opp i det de kaller et anarki av artsbegreper. – Umulig, urealsitisk og vanskelig, sier norske forskere. De er heller ikke enig i elendighetsbeskrivelsene.

Antall dyr på jorda faller dramatisk som følge av miljøødeleggelse og befolkningsvekst. Det truer grunnlaget for menneskelig sivilisasjon, hevder forskere.

Marinbiolog Nancy Knowlton har studert favorittkorallen hele sitt forskerliv.

Havbunnen og dyrene som lever der er et enorm matfat for andre dyr. Nå har forskere funnet ut hvor mange kalorier det er snakk om.