Forsker Bjørnar Ytrehus i NINA advarer mot dramatiske konsekvenser dersom spredningen av sykdommen ikke stoppes.

Vurderer masseslakt av villrein for å hindre smitte

Hele villreinstammen på rundt 2000 dyr på Nordfjella kan bli avlivet for å hindre spredning av den alvorlige dyresykdommen skrantesyke.

14.3 2017 19:02

– Det er fryktelig dramatisk. Vi har aldri gjort noe sånt før. Det står ikke noe om dette i lærebøkene. Men ut ifra kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyrene dessverre den eneste måten å bli kvitt CWD på, sier biolog Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Han er en av flere av Norges fremste eksperter på skrantesyke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWD), som nå er samlet på Geilo.

Hvorvidt hele villreinstammen på mellom 1500 og 2000 dyr i Nordfjella skal avlives, er blant tiltakene som diskuteres på møtet.

Ekspertene frykter at sykdommen kan spre seg ytterligere til tamrein og andre hjortedyr etter at tre syke villrein ble funnet i Nordfjella sør for Hemsedalsfjellet.

Forsker Bjørnar Ytrehus i NINA advarer mot dramatiske konsekvenser dersom spredningen av sykdommen ikke stoppes.

– Dette er voldsomt dystert. Jeg tenker på det som en krypende krise som kan være tilintetgjørende for hjortebestanden i løpet av 50–150 år, sier han.

Foreløpig er det ikke aktuelt med nedskyting på Hardangervidda, der det er mellom 10 000 og 12 000 villrein.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Forskere har mange metoder for å visualisere det de driver med. Wellcome image awards viser frem noe av det ypperste.

Vi mennesker gjør det, aper gjør det: Vi må bare klø oss når vi ser andre dra neglene over huden. Men gjør mus det?