Saken er produsert og finansiert av Bioforsk

Overvåking holder tunnelen tett

Arbeidet med den nye jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika pågår for fullt og Jernbaneverket forventer gjennomslag i slutten av juni. Gjennom overvåkning bidrar Bioforsk til at grunnvannsnivået ikke endres og at tunnelarbeiderne kan holde seg tørre på beina.
25.6 2009 05:00


Sikkerhet og synlighet er høyt prioritert ved tunnelarbeid. Foto: Morten Günther.

I løpet av 2011 skal Jernbaneverket etter planen åpne et nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika.

Utbyggingen gir plass til dobbelt så mange tog og danner dermed grunnlag for et kraftig forbedret kollektivtilbud lokalt. Samtidig er den også svært viktig for jernbanenettet i et nasjonalt perspektiv. 

En sentral del av utbyggingen er den 5,5 km lange Bærumstunnelen som ble påbegynt i 2006. Gjennomslag forventes om få dager, men mye arbeid gjenstår før den nye jernbanestrekningen kan åpne for trafikk.

Grunnvann og tetting

Den nye tunnelen sprenges ut under grunnvannsnivået, forteller Jørn Grøndal - prosjektansvarlig for oppfølging av setninger og grunnvann i Jernbaneverket.

Dersom vann skulle lekke inn i tunnelen slik at grunnvannet synker, kan dette forårsake setninger på overflaten og dermed også skader på bygninger og infrastruktur i dette tett befolkede området.

Senking av grunnvannsnivået kan også påvirke vegetasjon, vann, vassdrag og lokale brønner som brukes i vannforsyning og til energiformål. 

For å unngå skader er det fastsatt strenge krav til tetting av tunnelen basert på en vurdering av geologi, grunnvann og omgivelser. Ingen ønsker å få en gjentagelse av problemene som oppsto da Romeriksporten ble bygget på slutten av 1990-tallet.

Tetting skjer ved innsprøyting av sementmasse i fjellet før tunnelen sprenges ut. Gjennom løpende målinger kontrolleres det at omfanget på innlekkasjene ikke overskrider kravene.


Bioforsk prosjektleder Øistein Johansen, Jernbaneverkets byggeleder Nina Rongved og Jørn Grøndal, prosjektansvarlig for oppfølging av setninger og grunnvann i Jernbaneverket. Foto: Morten Günther.

Videreutviklet system for online overvåking

- Bioforsk og ITAS har videreutviklet et online system for grunnvannsovervåking, forteller prosjektleder Øistein Johansen ved Bioforsk Jord og miljø.

- Systemet gir tunnelingeniørene løpende informasjon om grunnvannsnivået i et antall kontrollbrønner langs den nye jernbanetraseen. Dataene er raskt tilgjengelige via internett. 

Tetting av jernbanetunnelen i dette området er både tidkrevende og svært kostbar. Berggrunnen består i stor grad av kalkstein og skifer som ble avsatt på havbunnen for 4-500 millioner år siden. Stedvis er fjellet både svært oppsprukket og vannførende.


Tverrsnitt av Bærumstunnelen. Foto: Morten Günther.

Omfanget av tettingen styres delvis av data fra grunnvannsovervåkingen. Overvåkingen reduserer faren for store lekkasjer og gjør det mulig å opprettholde et normalt grunnvannsspeil på utsiden av tunnelen. 

- Overvåkingsprogrammet for grunnvann består av 82 målebrønner for poretrykk og grunnvannsnivå, forteller Johansen. - Disse er etablert langs hele tunnelstrekningen og avleses fortløpende. Omtrent halvparten står i fjell og resten står i løsmasser. Plasseringen av de enkelte brønnene er basert på konsulentutredninger og kunnskap om de konkrete strømningsmønstrene i fjellet. 

Hvis grunnvannet synker, pumpes vann inn i grunnen slik at nivået holdes stabilt. Tilføringen av vann opprettholdes inntil tilstrekkelig tetthet er oppnådd i tunnelen.


Data fra de 82 målebrønnene er raskt tilgjengelig via internett.

Strenge krav til tetting

- Tunnelen skal så å si være potte tett, forteller Jørn Grøndal. - Det betyr at det ikke skal lekke inn mer enn fire liter vann pr 100 meter tunnel pr minutt. Disse kravene er ganske generelle for tunnelbygging i tettbygde strøk, og området tåler egentlig ikke større lekkasjer enn dette.

- Så langt har vi vært forskånet fra større lekkasjer i dette prosjektet, men det hender at det lekker inn en del vann i forbindelse med injeksjonsboring.

- Vi har vært oppe i lekkasjer på rundt 100 liter pr. minutt, men disse har blitt stoppet ganske omgående. Lekkasjene viser imidlertid at det står mye vann i fjellet, sier Grøndal.


Maskin for injisering av tettemasse i tunnelen. Foto: Morten Günther.

 Miljøgevinst og kostnadgevinst

- Grunnvannsmålingene gir oss mulighet til å følge utviklingen svært tett, fortsetter Grøndal. - Noen av brønnene har minuttlogging, mens de andre leverer data hver time.

- Minuttlogging er særlig viktig ved injeksjonsboring. Når det sprøytes sement inn i fjellet bygges det opp trykk som umiddelbart kan sees på målingene. Dette gjør det mulig å gjennomføre raske og korrekte innsprøytninger. For mye tetting er heller ikke ønskelig. Det kan nemlig føre til at grunnvannet stiger og at beboere får vann i kjellerne sine, sier Grøndal.

Overvåkingen forventes å gi både en miljømessig og kostnadsmessig gevinst. Metoden kan også benyttes i andre tilsvarende tunnelprosjekter, spesielt i urbane områder og områder med sårbar natur.

Mer informasjon:

Les mer om Bærumstunnelen hos Jernbaneverket.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

NTNU

Skriftstørrelsen har mest å si for at svaksynte skal klare å lese tekst på papir. Men skriften trenger ikke være veldig stor.

SINTEF

Personbasert demensomsorg går ut på at demente blir tatt med på aktiviteter som de har holdt på med tidligere. Veilederne er folk som har vært ute av arbeidslivet.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Det er viktig å ha med seg følelsene som profesjonell sykepleier, mener studentene i en ny studie. Legestudenter derimot opplever det annerledes.

Siste fra forskningsmiljøene

Universitetet i Oslo

Det er land som Belgia, Danmark, Norge og Sverige gode eksempler på, sier økonomiprofessor Kalle Moene.

Universitetet i Bergen
Podcast:

Vi kan gjøre svært gode moralske valg uten å ha sterk medfølelse og empati, mener psykologiprofessor. Hør han snakke om hvor spaltet vi mennesker egentlig er. 

Universitetet i Oslo

Et museforsøk ga en klar sammenheng mellom oksygenmangel og forstyrrelser i dannelsen av nye tenner. Men gjelder dette også for mennesketenner?

Spør en forsker:

Hvis du er kvinne, har du kanskje opplevd at menn fester blikket litt lenger sørover enn du trives med. Er du mann, vet du nok at det kan være vanskelig å ta blikket fra en dyp utringning. Men hvorfor er kvinners forparti så magisk?

Et skjelett som ble funnet på et tysk slott i sommer, kan oppklare en gammel forsvinningsgåte. Adelige kjærlighetsbrev kan være motivet for et kongelig bestillingsdrap på en greve. Kan DNA løse gåten?

Andelslandbruk er ganske nytt i Norge, men har vokst de siste årene, særlig i byene. Forsker tror folk føler seg fremmedgjort av den industrialiserte matproduksjonen.

En ny studie viser at menneskers «fotavtrykk» på jorda øker de fleste steder. Konsekvensen er forringelse av miljøet og tap av biologisk mangfold.