Bil og trafikk

Fra NTNU

Trykkforsøk ved NTNU viser at betong tåler store eksplosjoner. Det kan åpne for flytende tunneler over norske fjorder.

Ny teknologi og førerløse biler kan føre til flere biler på veien i byene, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt. 

Fra SINTEF

I Trondheim kjører store lastebiler snart rundt på hydrogen produsert fra solkraft og med rent vann som «eksos». Hydrogenteknologi kan gjøre både tog og skip utslippsfrie – med norske vindkast på tanken.

Svenske forskere har brukt testdukker for å finne ut om slag mot hodet henger sammen med hva slags sykkel du bruker.