Bil og trafikk

skal vi kjøre fortere?

Politikerne i Danmark tar ikke hensyn til at flere dør når fartsgrensene heves, mener frustrerte trafikkforskere.

I tillegg til bruktbiler seiler parkeringsbøter, flyreiser og banktjenester nå opp som det vi klager mest på, ifølge en ny rapport fra Forbrukerrådet.

Forskere har sammenlignet ulykkesstatistikken for gule og blå drosjer i Singapore.

Bilveiene hemmer bjørnens vandringer mer enn tidligere antatt.

Norge gikk kraftig til verks med engangsavgiften på nye biler. Det har resultert i at folk kjøper mer miljøvennlig. Men avgiften har også ført til flere dieselbiler.