Bedriftsøkonomi

Sjekk hvilke bransjer som skulker mest på grunn av drikking.

All forskning viser at litt hyggelige, visjonære ledere er bedre enn de resultatorienterte «høye, mørke» lederne som driver streng målstyring. Både for trivselen og lønnsomheten.

God nettforbindelse er viktigere enn hotellkjedens merkevare for unge som skal bestille rom.

Etablerte selskap kan opprette og hjelpe nye bedrifter som satsar på nye produkt.

Om du er ansatt i det offentlige eller det private har ikke så mye å si for sykefraværet ditt. Det handler mer om hvem du er og hvilke arbeidsoppgaver du har.