Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Lakkegata skole i forbindelse med fremleggelsen av tiltakene som kommer i stortingsmeldinga "Lærelyst Tidleg innsats og kvalitet i skolen".

Setter av 50 millioner i året til å vurdere skoletiltak

Regjeringen vil også lovfeste tidlig innsats i skolen.

20.3 2017 14:34

– Det er ikke sånn at norsk skole er for dårlig, men for noen barn er den for dårlig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte hun mandag Lakkegata skole i Oslo, hvor hun la fram stortingsmeldingen «Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen».

I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at skoler som ikke oppfyller en minstestandard for kvalitet, skal få tilbud om egen veiledning. 100 millioner kroner skal bevilges til lokal skoleutvikling i år, en pott som etter hvert skal økes til en halv milliard kroner årlig. Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker.

Kommuner og fylkeskommuner skal dessuten pålegges å gi alle nye rektorer utdanning i pedagogisk ledelse, foreslår regjeringen.

Stortingsmeldingen blir formelt først levert fra regjeringen fredag. Den skal deretter på høring.

– Dette markerer starten på det nye store løftet, en systematisk satsing på tidlig innsats. Vi skal sørge for at alle barn får hjelpen de trenger for å lære å lese, skrive og regne skikkelig, sier Solberg.

Vil ha intensivopplæring i korte perioder

Røe Isaksen sier regjeringen er tydelig på hva slags tiltak skolene bør sette inn: Intensivopplæring i korte perioder.

– Vi kommer ikke til å gå inn og sjekke akkurat hvor mange timer barnet har fått, men det kommer til å bli fulgt opp overfor skolene og kommunene at dette faktisk blir gjort, sier han til NTB

Mange skoler driver allerede med dette i dag, påpeker kunnskapsministeren. Men de andre trenger ikke å vente på lovendring.

– Allerede fra høsten av mener jeg flere skoler kan begynne med intensivopplæringen. Da vil det merkes med en gang for dem det gjelder, sier han.

Opplever nederlag hver dag

Solberg advarer mot en “vente og se-holdning” overfor barn som strever.

–  Når du sitter på skolen og ikke får hjelp, så opplever du nederlag hver eneste dag. Det gjør noe med læringsevnen og skaper psykiske utfordringer når du definerer deg selv som dummere enn andre. Det gir veldig dårlig utgangspunkt for å ta igjen det tapte.

Mens det har vært økende oppmerksomhet mot kvaliteten og krav til læring i skolen, pågår det en debatt om hvorvidt noen barn blir satt på skolebenken for tidlig. Forskning viser for eksempel at barn født sent på året oftere får diagnosen ADHD enn de som er født tidlig på året, og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet har også påpekt at det er biologiske forskjeller mellom gutter og jenters modning.

Både Røe Isaksen og Solberg mener det kan være grunn til å se på regelverket, som svært sjelden gir mulighet til å få utsatt skolestarten.

–  Jeg er åpen for å diskutere om vi skal ha mer fleksible tidspunkter for når du begynner skolen, sier Solberg til NTB.

Men begge holder fast ved at barna skal komme i gang med læring med en gang de begynner på skolen.

– Jeg er sterk motstander av tanken om at barna skal være på skolen et år, og så skal de ikke begynne med formell læring før andre klasse. Det som skaper uro, bråk og manglende selvtillit er jo at barna ikke har lært og ikke har knekt lesekoden, sier Røe Isaksen.

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

EU vil at alle elever i Europa skal gjennomføre et praktisk entreprenørskapsprosjekt i løpet av grunnopplæringen. Slik har det funket til nå.

Et halvannet år gammelt barn med en mor som er deprimert, har mye større sannsynlighet for å våkne om natten enn andre småbarn, viser en ny studie.