Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Lakkegata skole i forbindelse med fremleggelsen av tiltakene som kommer i stortingsmeldinga "Lærelyst Tidleg innsats og kvalitet i skolen".

Setter av 50 millioner i året til å vurdere skoletiltak

Regjeringen vil også lovfeste tidlig innsats i skolen.

20.3 2017 14:34

– Det er ikke sånn at norsk skole er for dårlig, men for noen barn er den for dårlig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte hun mandag Lakkegata skole i Oslo, hvor hun la fram stortingsmeldingen «Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen».

I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at skoler som ikke oppfyller en minstestandard for kvalitet, skal få tilbud om egen veiledning. 100 millioner kroner skal bevilges til lokal skoleutvikling i år, en pott som etter hvert skal økes til en halv milliard kroner årlig. Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker.

Kommuner og fylkeskommuner skal dessuten pålegges å gi alle nye rektorer utdanning i pedagogisk ledelse, foreslår regjeringen.

Stortingsmeldingen blir formelt først levert fra regjeringen fredag. Den skal deretter på høring.

– Dette markerer starten på det nye store løftet, en systematisk satsing på tidlig innsats. Vi skal sørge for at alle barn får hjelpen de trenger for å lære å lese, skrive og regne skikkelig, sier Solberg.

Vil ha intensivopplæring i korte perioder

Røe Isaksen sier regjeringen er tydelig på hva slags tiltak skolene bør sette inn: Intensivopplæring i korte perioder.

– Vi kommer ikke til å gå inn og sjekke akkurat hvor mange timer barnet har fått, men det kommer til å bli fulgt opp overfor skolene og kommunene at dette faktisk blir gjort, sier han til NTB

Mange skoler driver allerede med dette i dag, påpeker kunnskapsministeren. Men de andre trenger ikke å vente på lovendring.

– Allerede fra høsten av mener jeg flere skoler kan begynne med intensivopplæringen. Da vil det merkes med en gang for dem det gjelder, sier han.

Opplever nederlag hver dag

Solberg advarer mot en “vente og se-holdning” overfor barn som strever.

–  Når du sitter på skolen og ikke får hjelp, så opplever du nederlag hver eneste dag. Det gjør noe med læringsevnen og skaper psykiske utfordringer når du definerer deg selv som dummere enn andre. Det gir veldig dårlig utgangspunkt for å ta igjen det tapte.

Mens det har vært økende oppmerksomhet mot kvaliteten og krav til læring i skolen, pågår det en debatt om hvorvidt noen barn blir satt på skolebenken for tidlig. Forskning viser for eksempel at barn født sent på året oftere får diagnosen ADHD enn de som er født tidlig på året, og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet har også påpekt at det er biologiske forskjeller mellom gutter og jenters modning.

Både Røe Isaksen og Solberg mener det kan være grunn til å se på regelverket, som svært sjelden gir mulighet til å få utsatt skolestarten.

–  Jeg er åpen for å diskutere om vi skal ha mer fleksible tidspunkter for når du begynner skolen, sier Solberg til NTB.

Men begge holder fast ved at barna skal komme i gang med læring med en gang de begynner på skolen.

– Jeg er sterk motstander av tanken om at barna skal være på skolen et år, og så skal de ikke begynne med formell læring før andre klasse. Det som skaper uro, bråk og manglende selvtillit er jo at barna ikke har lært og ikke har knekt lesekoden, sier Røe Isaksen.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Norske forskere har funnet ut at femåringer som fikk lite vitamin B12 som spedbarn har større vansker med å løse ulike språk- og talloppgaver, samt oppfatte andre barns følelser.

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.