I undersøkelsen kommer det også frem at hvert sjette barn i fattige familier ikke har en bestevenn.

– Barn i fattige familier mistrives oftere på skolen

Barn i familier med dårlig råd har færre venner og trives dårligere på skolen, viser en fersk studie. 

16.3 2017 09:10

Ti prosent av barn med lav sosial status sier de mistrives på skolen. Det kommer frem i en ny studie, ifølge NRK.

Forsker Tormod Bøe, har undersøkt barnefattigdom i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner. I studien har de sett på svarene til 1.100 barn som går i 5. til 10.-klasse, og 1.300 foreldre.

– Enkelte svarer at de ikke har råd til middag hver dag, eller at de ikke går i bursdagsbesøk fordi de ikke har råd til gaver, sier Bøe, som jobber ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Uni Research Helse.

I undersøkelsen kommer det også frem at hvert sjette barn i fattige familier ikke har en bestevenn.

– Vi ser at det er en sosial forskjell på om man inviterer venner med seg hjem, eller om man foretrekker å gå på besøk til andre. Det kan man tolke som at noen barn ikke ønsker å ha folk hjem til seg, fordi de føler at huset ikke er fint nok eller fjernsynet ikke er stort nok, sier Bøe.

– I et land som Norge der mange har god økonomi, er det ekstra vanskelig å ha dårlig råd. Det kan fort være skambelagt, sier han.

I studien er fattigdomsgrensen definert som at familien har under 60 prosent av det som er den vanligste familieinntekten i Norge.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Norske forskere har funnet ut at femåringer som fikk lite vitamin B12 som spedbarn har større vansker med å løse ulike språk- og talloppgaver, samt oppfatte andre barns følelser.

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.