Barn og ungdom

Er skolen problemet? Er det foreldrene? Eller er det elevene selv? Norske forskere har kikket på over 2000 internasjonale studier om temaet stress i skolen. De fant flere svar. 

Det kom ikke som en overraskelse på forskerne at det var stor forskjell på inne- og uteluften i barnehagen. Men hvordan påvirker luften barnas helse? 

Barn som vokser opp i lavstatushjem har oftere dårlig helse. Nå viser en ny studie at mors immunforsvar kan være en del av årsaken.