Jorda på prærien inneholdt gener for antibiotikaresistens, ifølge ny forskning. Her gresser en bisonokse på prærien i Oklahoma, USA.

Fant antibiotika-resistente bakterier langt ute på prærien

Motstandsdyktige bakterier utvikler seg også uten påvirkning fra mennesker.

4.10 2016 04:00

Mye tyder på at vi står overfor en truende resistens-krise: Bakterier utvikler motstandskraft mot antibiotika i forrykende tempo, og i verste fall står vi om noen år uten effektive midler mot farlige bakterieinfeksjoner.

Grunnen til den alarmerende utviklinga, er at vi mennesker har brukt store mengder antibiotika til å behandle oss selv og husdyra våre.

Men antibiotikaresistens er ikke noe fenomen som bare oppstår når bakterier er i kontakt med mennesker. Mikrobene kan også utvikle motstandskraft i naturen.

Så hvor mye skyldes oss? Skal vi kunne si noe sikkert om menneskenes påvirkning, må vi vite hva som er vanlig fra naturens side, argumenterer forskerne bak en undersøkelse på prærien i Nebraska.

Fant resistens i alle prøvene

Med hjelp fra både akademikere, jordeiere og forvaltere av vilt og natur, identifiserte forsker Lisa Durso 20 områder der det hadde vært svært liten menneskelig aktivitet og ingen beitende husdyr de siste 20 åra.

Durso og kollegaene hennes tok jordprøver, som de så gjorde genanalyser av.

Det viste seg at alle prøvene inneholdt gener for resistens mot tetracycliner og cefotaxim, antibiotiske stoffer som brukes mot en rekke infeksjoner, skriver forskerne i siste nummer av Journal of Environmental Quality.

Kanskje ikke noe godt mål

Ni av ti prøver hadde også gener for motstandskraft mot sulfonamider. Dette anses ofte som et tegn på menneskelig aktivitet.

Men kanskje er ikke sulfonamidresistens noe godt mål, siden disse motstandsgenene altså ble funnet i områder uten nylig menneskelig påvirkning, antyder forskerne i en pressemelding fra United States Department of Agriculture.

På den annen side kan man spørre om 20 år uten mennesker og husdyr er nok.  

I 2011 skrev UIT Norges arktiske universitet at det kan ta mange tiår før genene for resistens mot menneskenes medisiner forsvinner fra miljøet.

Referanse:

L. M. Durso, D. A. Wedin, J. E. Gilley, D. N. Miller & D. B. Marx, Assessment of Selected Antibiotic Resistances in Ungrazed Native Nebraska Prairie Soils, Journal of Environmental Quality, september 2016. Sammendrag.

 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter forskere ved Universitetet i Oslo med store summer i håp om å finne medisiner mot multiresistente bakterier. 

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.