I kartleggingen har FHI testet 300 friske personer fra hele landet. 7 prosent av dem hadde ESBL-bakterier i tarmen, mens ytterligere 5 prosent var resistente mot antibiotikatypen ciprofloxacin.

Én av ti friske bærer dødelige bakterier

Hver tiende friske nordmann har antibiotikaresistente bakterier i kroppen, viser en ny kartlegging fra Folkehelseinstituttet (FHI).

14.6 2016 10:37

Det er første gang instituttet har kartlagt forekomsten av antibiotikaresistente bakterier blant friske nordmenn, skriver Nationen. Fagdirektør Ulf Dahle i FHI er bekymret over resultatet.

– Vi vil ikke at folk skal være engstelige, men vi må forstå viktigheten av å ta smitteforebyggende hensyn. Resistente bakterier kan skape vanskelige infeksjoner, og i dag har vi en betydelig andel nordmenn som bærer på disse bakteriene, sier han.

I kartleggingen har FHI testet 300 friske personer fra hele landet. 7 prosent av dem hadde ESBL-bakterier i tarmen, mens ytterligere 5 prosent var resistente mot antibiotikatypen ciprofloxacin.

I EU-/EØS-området dør om lag 25 000 mennesker årlig av antibiotikaresistens. Dahle tror nordmenn hovedsakelig får i seg resistente bakterier på utenlandsreiser.

– Det er lite sannsynlig at norsk mat er hovedkilden til resistente bakterier som er funnet hos friske personer i Norge. Da ville vi ha funnet det hos flere, sier fagdirektøren.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter forskere ved Universitetet i Oslo med store summer i håp om å finne medisiner mot multiresistente bakterier. 

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.