I kartleggingen har FHI testet 300 friske personer fra hele landet. 7 prosent av dem hadde ESBL-bakterier i tarmen, mens ytterligere 5 prosent var resistente mot antibiotikatypen ciprofloxacin.

Én av ti friske bærer dødelige bakterier

Hver tiende friske nordmann har antibiotikaresistente bakterier i kroppen, viser en ny kartlegging fra Folkehelseinstituttet (FHI).

14.6 2016 10:37

Det er første gang instituttet har kartlagt forekomsten av antibiotikaresistente bakterier blant friske nordmenn, skriver Nationen. Fagdirektør Ulf Dahle i FHI er bekymret over resultatet.

– Vi vil ikke at folk skal være engstelige, men vi må forstå viktigheten av å ta smitteforebyggende hensyn. Resistente bakterier kan skape vanskelige infeksjoner, og i dag har vi en betydelig andel nordmenn som bærer på disse bakteriene, sier han.

I kartleggingen har FHI testet 300 friske personer fra hele landet. 7 prosent av dem hadde ESBL-bakterier i tarmen, mens ytterligere 5 prosent var resistente mot antibiotikatypen ciprofloxacin.

I EU-/EØS-området dør om lag 25 000 mennesker årlig av antibiotikaresistens. Dahle tror nordmenn hovedsakelig får i seg resistente bakterier på utenlandsreiser.

– Det er lite sannsynlig at norsk mat er hovedkilden til resistente bakterier som er funnet hos friske personer i Norge. Da ville vi ha funnet det hos flere, sier fagdirektøren.

Annonse

Emneord