Bakterier

Fra NTNU

Pesten som antakeleg stod bak Svartedauden, herjar framleis om enn i langt mindre omfang enn før. No veit vi meir om korleis bakterien angrip oss.

Kvisebakterien P. acnes spiller en mer forvirrende rolle enn antatt, ifølge ny forskning på bakteriemangfoldet i huden.

Tarmbakteriene til mennesker med ME var annerledes enn hos friske, viser en ny studie.

Grav deg ned i tide, er en kjent fjellvettregel, og for første gang er det påvist at noen lumske bakterier benytter akkurat denne strategien inne i nesen din.

Ikke all olje har like stor kommersiell verdi. Kjemiske undersøkelser av olje i Barentshavet forteller om når oljen ble til og hva som har skjedd med den etterpå.