Bakterier

Feil lagringstid gjev mykje unødvendig matsvinn. No har forskarar utvikla verktøy som bereknar haldbarheit meir presist og kan gje maten eit lengre hylleliv.

Mennesker som bruker protonpumpehemmere eller H2-blokkere har høyere risiko for å få flere infeksjoner av trøbbel-bakterien C. difficile.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter forskere ved Universitetet i Oslo med store summer i håp om å finne medisiner mot multiresistente bakterier.