Arktis

Fra NTNU

Hvordan kan fartøyer som ferdes i Arktis holde seg i ro når havisen presser dem i ulike retninger?

Fra NTNU

På Svalbard kan du ta turen inn i trange grotter inne i isbreene. Men slike grotter finnes ikke på fastlandet, så hva gjør breene på Svalbard så spesielle?

Ny forskning viser at en mindre klimavennlig alge vokser fram under havisen i Arktis. 

Fra NTNU

Befolkningen på Svalbard har førstehåndserfaring med ekstreme hendelser som snø- og jordskred eller isbjørnangrep. Derfor etableres det nå et senter for arktisk sikkerhet.

Satellitter sender oss GPS-signaler, som skip og fly navigerer etter. Men signalene møter mange forstyrrelser på veien til jorda. Nå samarbeider norske og japanske forskere om å bedre sikkerheten.