Arkiv: august 2017

Forskere testet både aper og menneskebarn i fingerspillet.

Spør en forsker:

Har du en moralsk plikt til å hjelpe dem, og hjelper det å gi dem penger?

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskere har undersøkt hva forskningen sier om nasjonale prøver og elevresultater. Og den lar seg ikke alltid overføre til norske forhold. 

 – Vi rektorer må se gløden til forskerne og sørge for at den gløden blir til noe, mener NMBU-rektor Mari Sundli Tveit. NTNU-rektor Gunnar Bovim mener de må være tålmodige og la de pussige idéene utvikle seg.

Færre doktorgradskandidater enn før ser for seg en forskerkarriere, men professorstaben er rekordgammel.  – Vi må få de beste til å ønske å forske hos oss, ellers vil institusjonene forvitre innenfra, erkjenner NMBU-rektor. – Svartmaling, mente andre.

Arendalsveka har blitt ein effektiv stad å møte den norske makteliten, meiner universiteta.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Ifølge årets ferske Ungdata-rapport gjør ungdommen mindre lekser, begår flere lovbrudd og skulker oftere enn i fjor. I tillegg er de mindre optimistiske.

Årsakene til at flere får lidelsen kan ikke skyldes bare økende alder eller fedme, mener forskerne.

Mutantene er heldigvis ikke flere meter høye, og de utgjør heller ingen trussel for menneskeheten.

Dyreforsøk antyder at UV-behandling av morsmelk fra kvinner kan styrke immunforsvaret hos de veldig tidlig fødte.

Ulv, innvandring, sykehusnedleggelser og hva som blir den nye oljen, er noen av det forskere og politikere vil debattere i Arendalsuka.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Risiko for å miste stønaden gjør langtidsarbeidsledige lett passive og frustrerte istedenfor motiverte, ifølge ny studie.

Er Usain Bolt den beste løperen som noen gang har satt sine føtter på en friidrettsbane? Forskere har forsøkt å rangere alle bestetider gjennom historien i alle løpsøvelser.

Havforskningsinstituttet

For første gong har forskarar målt radioaktivitet i norsk oppdrettslaks langs heile kysten. Forureininga i oppdrettslaksen viste seg å vere tilsvarande eller lågare enn i villfisk, og langt under grenseverdien.

NIBIO

Blåbæra trives best i skog med både små og store trær som ikke står altfor tett, ifølge skogforsker.

Å bli foreldre i tenårene skjer dobbelt så ofte blant unge med ADHD, viser ny dansk studie. – Vi må bli flinkere til å gi veiledning om seksualitet og prevensjon til unge med ADHD, sier professor.

NIBIO

Teglverksdammen sørger for å holde Hovinbekken ren. Men forskere anbefaler likevel ikke å bade i vannet.

Det konkluderer amerikanske forskere etter å ha gjort den største studien av barn og kjæledyr noensinne.

Mange har likevel alvorlige psykiske problemer.

Det å brenne tropisk regnskog er ikke nytt.

Insisterende boring kan forstyrre selv fisken.

Kreftpasienter kan få konsentrasjonsproblemer og dårligere hukommelse etter å ha fått cellegift, viser ny dansk studie. Hjerneskanninger tyder på at det kan skyldes endringer i hjernens nettverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hva skjer hvis halvparten av alle norske bygg produserer like mye energi som de bruker? Lavere strømpriser, ifølge forsker.

Nordlandsforskning

Trenings-Terje og Yoga-Janne er to av de fiktive personene reiselivsnæringen i Salten har utviklet for å skreddersy opplevelser til kundene sine.

Universitetet i Oslo

Når hjernen ikke hviler om natten, men fyrer av kraftig epileptisk aktivitet, kan barna få språkvansker. 

Insektene bedøves med CO2, skannes og blir like fine etterpå.

De små nøytrinoene, er beryktet for å kunne passere ubemerket gjennom alle materialer. Nå har forskere bygget en rekordliten detektor som kan fange dem opp når de treffer en atomkjerne.

Jo mindre amerikanere kan om genteknologi, desto mindre positive er de.

Norges idrettshøgskole

Norske håndballtalenter trener ekstremt mye. Det er nærmest tilfeldig om det fører dem hele veien til topps eller rett ut med belastningsskader, mener forsker.

Jorda satte en rekke sørgelige rekorder i fjor. Aldri før er det registrert så høye temperaturer eller så høyt havnivå, slår USAs årlige klimarapport fast.

Sider