Arkiv: juni 2016

Storbritannias nei til EU skaper usikkerhet rundt EUs klimapolitikk. Også Norges innsats for å kutte klimautslippene kan bli berørt.

Podcast:

Et psykologisk fenomen kan være med på å forklare alt fra revolusjoner til politisk spill.

UiT Norges arktiske universitet

Nordmenn spiser over 25 kilo sukker per år, men hvorfor spiser vi så mye når vi vet at det er usunt? 

SINTEF

Europeisk luftfart planlegger satellittkommunikasjon mellom fly og bakke. Gevinsten er sparte penger, tid og CO2-utslipp. 

Det skal være lettere å få erstatning fra staten for vaksineskader enn for andre skader. Torbjørn Kiil Karlsen på 26 år fikk medhold i Høyesterett om at han har krav på erstatning, fordi han fikk MS-symptomer etter en barnevaksine i 2002.  

Tyrkia-forsker Einar Wigen mener angrepet på Atatürk-flyplassen skiller seg fra tidligere angrep IS har fått ansvar for i Tyrkia. Det kan få store konsekvenser for forholdet mellom Tyrkia og IS, mener han

Fra toppåret 2012 har det blitt 633 færre sykehjemsplasser her i landet. Tallet ligger på snaut 40 000.

Samordning av beredskap er fortsatt et stort problem, ifølge et forskningsprosjekt som skal vurdere i hvilken grad lærdom fra 22. juli har blitt omsatt til konkrete tiltak.

I en levekårsundersøkelse fra Social Progress Imperative har Norge falt fra første- til sjuendeplass siden i fjor. Vi blir slått av blant andre Finland, Sverige og Danmark.

Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris, ifølge Nofima-forsker.

Det kommer brått på elevene at de må jobbe selvstendig. Mange lengter tilbake til ukeplaner og lærerstyring.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Mange av ungdommene som var på Utøya under masseskytingen, fryktet ikke bare terroristen. De trodde også at andre leirdeltakere, båtførerne eller innsatspersonell som politi og ambulanseførere var ute etter å skade dem. 

Babyer som bare får morsmelk de første seks månedene får mindre atferdsproblemer i barneskolealder. Det viser en ny, internasjonal studie.

Norske barns kostholdsvaner er stort sett i tråd med statens anbefalinger, men barn spiser for mye sukker og for lite frukt, grønnsaker og fisk.

Hvert år dør 6,5 millioner mennesker for tidlig som følge av luftforurensing. Antallet vil øke dersom ikke energisektoren kutter utslippene, advarer det internasjonale energibyrået (IEA).

Stor reduksjon til tross – barn og unge dytter innpå for mye brus, godteri og saft.

Stadig flere barn og unge blir overvektige. Nå kan fedmeoperasjon for denne gruppen bli et permanent tilbud fra det norske helsevesenet.

Pleiepersonalet og legene scorer best i en ny brukerundersøkelse gjennomført ved norske sykehus. Men mye kan fortsatt bli bedre, mener pasientene.

Universitetet i Stavanger

Modellen har blitt brukt i nesten 50 år. Nå viser det seg at to ledd i ligningen har manglet. 

Et av landets mest kvinnedominerte yrker er i endring, men flere menn er ikke nødvendigvis et mål.

Media dropper den kritiske rollen i møte med politikere og byråkrater, om de bare får være alene om en sak. 

Høgskolen i Bergen

Behandlingen ble bedre da sykepleierne fikk bilder av diabetesfotsår i stedet for skriftlige rapporter fra legen. 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Deepwater Horizon-ulykken førte til store skader på livet i store havområder. Nå kommer den første store forskningsoppsummeringen.

Fjerning av støtte til trossamfunn med dårlige holdninger er så juridisk problematisk at det bør droppes, mener ekspert på menneskerettigheter.

Norske forskere prøver å avdekke flere hemmeligheter om de mystiske dødehavsrullene.

Universitetet i Agder

Finanskrisen ble også en krise for økonomifaget. Nå kommer historieboken med førstehjelp til dem som vil forstå økonomiske krakk og kriser.  

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Slik får du store og søte plommer.

NIBIO

Kartet over artar stemmer ikkje alltid med terrenget.

Når du øver deg på noe eller leser til eksamen, kan det være en god idé å løpe eller sykle en rask tur etterpå.

De siste åras forskning peker mot at årsakene til IBS er vel så mye fysiske som psykiske. Nå håper forskerne på mer effektiv behandling. I beste fall en endelig kur. Les mer i en av fjorårets mest leste saker på forskning.no.

Sider