De næringene som benytter ansatte med lang utdanningslengde, vokser sterkest, ifølge SSB.

Utdanning viktigere for framtidens jobbsøkere

Jobbsøkere vil møte skjerpede krav til utdanning og kompetanse de kommende tiårene. I 2035 er behovet for arbeidskraft størst innen helse, pedagogikk og håndverksfag, ifølge SSB.

15.11 2016 11:14

Sysselsettingen i petroleumsnæringen vil gå ned i tiden framover, og andre næringer vil vokse fram. Samtidig vil næringer som benytter personer med lang utdanning, vokse sterkest.

Det fremgår av en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag.

Økt behov

Konklusjonen fra SSBs forskere er at det vil være jobb å få ved slutten av så å si alle utdanningsløp, men i enkelte bransjer vil mangelen på arbeidskraft være særlig stor.

– Det gjelder ikke minst innen helse og omsorg og pedagogikk, sier en av forskerne bak rapporten, Hege Marie Gjefsen i SSB.

At betydningen av formell kompetanse og høyere utdanning vokser, er neppe godt nytt for skoletrøtte ungdommer. Innen yrkesfag er frafallsprosenten som kjent særlig høy. Men også for fagutdannede er sannsynligheten stor for å få jobb.

– Våre framskrivninger viser at det også vil være et stort behov også for dem med fagbrev. Det gjelder både innen helsefag på videregående og elektrofag, mekaniske fag, maskinfag samt bygg og anlegg, sier hun.

SSB anslår videre at lønnsutviklingen vil være rimelig god for alle grupper, og at sterke fagforeninger og allmenngjøring av tariffavtaler vil demme opp for det meste av lønnspresset som EØS-innvandringen representerer.

Ingeniører

Fysioterapeuter, barnevernspedagoger og ingeniører trekkes fram som yrkesgrupper hvor arbeidsstyrken ventes å overstige sysselsettingsbehovet i 2035. Men dette kan endre seg.

– Det er nedskaleringen av petroleumsnæringen som forklarer at behovet for ingeniører kanskje ikke vil være like stort i 2035. Men andre næringer kan jo komme til å utnytte denne kompetansen, som for eksempel helsesektoren, der den teknologiske utviklingen går veldig raskt, sier Gjefsen.

IKT-utviklingen er også mye av grunnen til at SSB regner med at tjenestenæringen vil vokse så sterkt fram mot 2035. Framskrivningen til SSB bygger for øvrig på et scenario der den samlede norske befolkningen er aldrende og barnetallene lave. Makroøkonomisk venter SSB et stabilt lavt rentenivå, fallende oljeinvesteringer og en oljepris på om lag 63 dollar fatet i siste halvdel av perioden.

Saker fra våre eiere

NTNU

Barn kan ikke skjermes mot fryktelige nyheter i mediene. Men vi kan hjelpe dem å mestre brutale nyheter. Slik gjør du det.

Norges forskningsråd

Lønningene på en arbeidsplass øker med 14-15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organiserte.

NIBIO

Årringer fra brannskadde furutrær forteller om hvordan både klimaet og menneskene har påvirket skogbranner helt fra Svartedauden og frem til i dag.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Et godt forhold mellom lærere og elever er viktig for å forhindre mobbing. Men gode venner er enda viktigere.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Lærere og bibliotekarer må samarbeide om å skape leseglede, mener forskere.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Norsk forsker forklarer hvorfor Marine Le Pen har blitt så populær blant det franske folk.

En tanke er en tanke. Den gjenspeiler ikke virkeligheten. Å lære seg å gruble mindre, har stor effekt for pasienter med depressive symptomer, viser ny forskning

Forskeren forteller:

Det som lever inne i tarmen din kan påvirke alt fra fedme og irritabel tarmsyndrom til kronisk utmattelse.

Lønningene på en arbeidsplass øker med 14-15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organiserte.

Det blir færre drap og ran i amerikanske byer når innvandrerne strømmer til, viser forskning om de siste 40 årene.