Arbeid

Færre enn én av ti nordiske ledere vil stole på råd fra intelligente maskiner i viktige beslutninger. De er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens.

Kvinner som opplever støtte fra sin nærmeste leder, vil ikke så lett se seg om etter noe annet å gjøre.

Mellomledere blir utsatt for etiske dilemma og følelsesmessige belastninger oftere enn toppledere. For å trives, trenger de rom for å lufte egne følelser.