Arbeid

En liten pille kan ha stor effekt på arbeidsdeltakelsen. Pillen Vioxx fjernet leddsmerter og fikk langtidssykmeldte raskere ut i arbeid. Da den ble fjernet fra apotekhyllene i 2004, steg sykefraværet betydelig.

psykologi

Latskap er trolig ingen iboende egenskap. Både latskap og utålmodighet kan «smitte» sosialt. Og forsiktige personer kan få risikovillige råtasser til å moderere seg.  

I tillegg gikk gjennomsnittslønnen ned i områder med mange robotarbeidere.

Er det mulig å skape mening i jobben når du sitter alene foran dataskjermen og utfører små og kjedelige rutineoppgaver?