Alzheimer

Å få demens i ung alder er en tragedie, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende. I Norge er det i dag minst 4500 yngre personer med demens, og stadig flere unge rammes.

Men hvorfor er det slik? En stor undersøkelse er nå i ferd med å kartlegge hva som gir økt risiko for demens. 

Forskjellene i omsorgstilbud varierer sterkt i norske kommuner. Særlig stort er spriket når det gjelder dagaktivitet for demente og rehabilitering.

Episoder med svimmelhet og ørhet som middelaldrende kan være et tidlig forvarsel om demens i alderdommen.

Et slikt tilbud vil gi svært kjærkomne pusterom i den vanskelige overgangen fra et normalt liv til et liv med en demenssykdom.