Alzheimer

En ny studie viser at eldre som opplever mye søvnproblemer, har flere symptomer som kan kobles til økt fare for Alzheimers.

Mye fysisk aktivitet midt i livet ser likevel ikke ut til å hindre demens og Alzheimer, ifølge en ny studie.

Når pleier og pasient opplever naturen sammen og snakker om livshistorier og nærmiljø, kan det gjøre pasienten tryggere og roligere, ifølge forsker.

Forskere har utviklet en ny genetisk test som kan forutsi i hvilken alder vi får Alzheimers sykdom. Testen kan bidra til målrettet forebygging og behandling av sykdommen, ifølge professor.

Ikke all bruk av kosttilskudd er trygg. For personer med demens er det særlig risiko for at de bruker tilskuddene feil.