Alzheimer

Forskere har utviklet en ny genetisk test som kan forutsi i hvilken alder vi får Alzheimers sykdom. Testen kan bidra til målrettet forebygging og behandling av sykdommen, ifølge professor.

Ikke all bruk av kosttilskudd er trygg. For personer med demens er det særlig risiko for at de bruker tilskuddene feil. 

Forskeren forteller:

Vi bør ta større hensyn til at et par fortsatt er kjærester, selv om en av dem utvikler demens og må bo på sykehjem.

Å få demens i ung alder er en tragedie, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende. I Norge er det i dag minst 4500 yngre personer med demens, og stadig flere unge rammes.

Men hvorfor er det slik? En stor undersøkelse er nå i ferd med å kartlegge hva som gir økt risiko for demens.