Alternativ energi

Arendalsuka

Det sa Kristin Halvorsen, direktør i Cicero senter for klimaforskning, i en debatt om klima under Arendalsuka. Hun vil også stressteste bedrifter i oljebransjen for om de takler omstilling til fornybar energi. 

Hva skjer hvis halvparten av alle norske bygg produserer like mye energi som de bruker? Lavere strømpriser, ifølge forsker.

Egentlig var planen å jobbe for et stort oljeselskap. Men Ole-Eirik Vestøl skulle bare fullføre doktorgraden sin først. Forskningen hans avlet fram en svært lukrativ og grønn forretning. 

drivhusgasser og klima

Vi har frem til år 2020 til å snu utviklingen i utslippene av drivhusgasser og fylle klimamålene i Paris-avtalen, skriver en rekke forskere.

Vi kan planlegge forbruket vårt slik at vi ikke overbelaster strømnettet, mener forskere.