Alternativ energi

De neste tre årene skal forskere hjelpe Bodø kommune å spare energi tilsvarende 800 boliger og redusere utslipp tilsvarende 12 750 biler.

– Revolusjonerende, sier norsk forsker.

I år er det 110 år siden kunstgjødselproduksjonen i Norge begynte. – På tide å finne på noe nytt, sier kjemiprofessor.

Fra SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.