Alternativ energi

– Revolusjonerende, sier norsk forsker.

I år er det 110 år siden kunstgjødselproduksjonen i Norge begynte. – På tide å finne på noe nytt, sier kjemiprofessor.

Fra SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

Norge gikk kraftig til verks med engangsavgiften på nye biler. Det har resultert i at folk kjøper mer miljøvennlig. Men avgiften har også ført til flere dieselbiler.