Alkohol og narkotika

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.

rusmiljøet i bergen

Situasjonen for dem som ble igjen i rusmiljøet etter at parken stengte er forverret, viser ny rapport. 

Sjekk hvilke bransjer som skulker mest på grunn av drikking.

rus på jobb

– Å ta tak i dette handler om omsorg for ansatte, men kan også være spørsmål om trygghet for andre, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan.