Alkohol og narkotika

Det er færre tilfeller av diabetes blant folk som drikker moderat, enn blant avholdsfolk og stordrikkere, viser en dansk studie.  – Interessant studie, men den har noen feilkilder, sier norsk professor. 

Røyking kan gi lungekreft. Narkotika gjør deg til narkoman, mens alkohol i for store mengder kan føre til leversykdommer og slag. Men hva er egentlig verst?

Drikkingen påvirker områder som er viktige for hukommelse og selvkontroll. 

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.

rusmiljøet i bergen

Situasjonen for dem som ble igjen i rusmiljøet etter at parken stengte er forverret, viser ny rapport.