Alkohol og narkotika

Noen av drikkemønstrene russen oppfordres til, kan være direkte livsfarlige, særlig for jenter, advarer Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

Forskeren forteller:

De nye syntetiske psykoaktive stoffene kan være farligere enn tradisjonelle rusmidler. 

Fra NTNU

Forskere kan for første gang sammenligne hvor mye alkohol europeere drikker. Og Storbritannia, Irland og Portugal kommer dårligst ut.

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

Mange innsatte dør av overdose kort tid etter at de løslates fra fengsel, ifølge ny forskning.