Aldring

Forskeren forteller:

Vi bør ta større hensyn til at et par fortsatt er kjærester, selv om en av dem utvikler demens og må bo på sykehjem.

Selv om det er et stort behov for frivillig arbeid innen eldreomsorgen, kommer det nå fram at eldre ikke bare mottakere av disse tjenestene – de er også i stor grad bidragsytere.

studie av norske sykehjem

Mange sykehjem snakker ikke tidlig nok med de eldre om hva de ønsker i den siste levetiden. Ofte tar de samtalen med pårørende når pasienten blir sykere eller er i ferd med å dø.

Forsker mener kommunene blir drevet til å opptre som syndebukk for statens politikk. 

Dette robotbeltet skal få deg på rett kjøl igjen hvis du holder på å snuble.