Aldring

Er du sykehjemsbeboer og har diabetes, er det slettes ikke sikkert at de som pleier deg vet det. Konsekvensene av at diagnosen ikke er tilgjengelig i pasientjournalen kan være fatal for de eldre.

Det kan henge sammen med helt spesielle evner til å takle livets utfordringer.

Forskjellene i omsorgstilbud varierer sterkt i norske kommuner. Særlig stort er spriket når det gjelder dagaktivitet for demente og rehabilitering.

Symptomer som hukommelsessvikt kan ha flere årsaker enn de typiske sykdommene vi forbinder med demens.

Episoder med svimmelhet og ørhet som middelaldrende kan være et tidlig forvarsel om demens i alderdommen.