Aldring

Episoder med svimmelhet og ørhet som middelaldrende kan være et tidlig forvarsel om demens i alderdommen.

Cellenes evne til å lage energi blir svekket med alderen. Knallhard intervalltrening kan bremse denne utviklingen.

Inntak av D-vitamin utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige.

Ett år etter innleggelse ved alderspsykiatrisk avdeling opplevde en tredjedel av pasientene fortsatt depressive plager eller alvorlige tilbakefall av depresjon.

I fjor økte den forventede levealderen med et kvart år. Norske menn kan dermed forvente å bli 80,6 år.