Stillingsmarked

Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Sørøst-Norge

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos voksne med type-2 diabetes, viser en ny studie. 

Statens strålevern

Det har blitt mer attraktivt å fiske etter krill og hoppekreps den siste tiden, men det foregår ofte i havområder hvor det har vært radioaktive utslipp. De første målingene av planktonet viser imidlertid lave nivåer av radioaktivitet.

Norges forskningsråd

Flere politiske partier vil nå stramme inn reglene for bemanningsbyråene. Men hvordan opplever arbeiderne å jobbe for dem? 

Annonse

Vi støtter forskning.no

Saker fra våre eiere

NTNU

Pesten som antakeleg stod bak Svartedauden, herjar framleis om enn i langt mindre omfang enn før. No veit vi meir om korleis bakterien angrip oss.

Handelshøyskolen BI

Pasienter må ofte reise mellom forskjellige sykehus, legekontorer og fysioterapeuter, og vente i lange køer. Forsker mener det nye helsevesenet vil være mer opptatt av pasienten.

SINTEF

Moderne solceller er effektive, men når de er rene er de enda bedre. En vaskerobot utviklet av norske forskere gir nå topp uttelling fra sola.

Saker fra våre eiere

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Stillehavsøsters og andre fremmede arter inntar Oslofjorden. Forskere har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge hvilken effekt de nye artene har på økosystemene de bosetter seg i.

Universitetet i Agder

Musikkbransjen vil overleve den digitale overgangen når den leverer musikk til folk samtidig med at artister og platefolk får godt nok betalt. Forsker mener bransjen er på god vei.

 

Saker fra våre eiere

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Takket være nøye registrering av jordområder har kvinnene dokumentasjon på at de faktisk eier området.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Det var mange barn og ungdommer blant dem som ble rammet av bomben utenfor Ariana Grande-konserten i Manchester. Dette angrepet kan derfor virke ekstra skremmende for barn i Norge.

Universitetet i Bergen

Forskarar plasserer små larver av plastelina rundt i heile verda for å avsløre kvar det er størst og minst sjanse for å verta eten.