Ullevål Universitetssykehus Rikshospitalet er en av sykehusene som kan bli rammet av streik fra onsdag. (Foto: Kjell Lenes)

Mange eldre er underernært på sykehus

En av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring, men blant eldre er andelen enda høyere, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.

20.1 2017 11:30

Underernæringen er assosiert med økt sykelighet, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet, fastslås det i rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Selv om over halvparten av alle voksne i Norge er overvektige, er underernæring paradoksalt nok svært vanlig på norske sykehus, fastslår arbeidsgruppen i fagrådet.

Mange eldre

Rapporten viser blant annet til flere rapporter som alle fastslår at sykdomsrelatert underernæring på sykehusene er et stort problem.

Nyere undersøkelser fra Helse Bergen viser at hver tredje pasient er i såkalt ernæringsmessig risiko. En undersøkelse fra Akershus universitetssykehus (Ahus) viser at dette gjelder så mange som 47 prosent av eldre pasienter. I en tidligere studie blant eldre pasienter ved medisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus ble hele 57 prosent klassifisert som underernært.

– Det er publisert en rekke rapporter de siste 30 årene om hvordan utfordringen skal løses, men det er fremdeles et stort potensial for forbedring når det gjelder å ivareta pasientenes ernæringsstatus i pasientforløpet, skriver fagrådet i rapporten.

Ledelse og ansvarsfordeling

Det konstateres at mattilbud og måltidsservice ikke alltid er tilstrekkelig tilpasset pasientenes behov, og at uklar ledelse og uklar ansvarsfordeling bidrar til at ernæringspraksis ikke er tilstrekkelig systematisk.

Det pekes også på at mangelfull dokumentasjon og dårlig samhandling mellom helsepersonell og ulike instanser representerer en risiko for pasienten ved overføringer mellom ulike omsorgsledd.

Mangelfull ernæringskunnskap blant grupper av helsepersonell og mangel på tilgjengelighet av kliniske ernæringsfysiologer utgjør også en stor utfordring, fastslås det.

Forebygging enklest

Nasjonalt råd for ernæring foreslår flere tiltak, blant annet en overordnet nasjonal ernæringsstrategi som inkluderer behandling, utdanning, opplæring og forskning. Fagrådet vil styrke ernæringskompetansen hos helsepersonell og bedre kvalitetssikring av ernæringsarbeidet i tjenestene.

– Vi må jobbe for at pasienter får mat som er tilpasset deres behov til rett tid. Å forebygge underernæring er mye enklere og koster mindre enn å behandle denne tilstanden, sier avdelingsleder Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Saker fra våre eiere

Oslo universitetssykehus

Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen.

SINTEF

Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst, ifølge ny rapport.

Nordlandsforskning

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Saker fra våre eiere

Havforskningsinstituttet

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.

Universitetet i Stavanger

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer.

NIBIO

De er knøttsmå og blir ofte uglesett, men ikke alle er farlige for miljøet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.