Næringskomiteen på Stortinget, som ledes av Geir Pollestad (Sp), gir regjeringen beskjed om å opprettholde den norske satsingen på romfart på dagens nivå.

Stortinget ber regjeringen droppe kutt til romfart

Midt i den fastlåste budsjettstriden på Stortinget sørger Venstre og KrF for at regjeringen får beskjed om å reversere sitt forslag til kutt i den norske romsatsingen.

24.11 2016 15:18

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og KrF ber regjeringen videreføre bevilgningene på dagens nivå. Det kommer fram i en innstilling torsdag fra næringskomiteen på Stortinget om norsk romstrategi.

– Det er på tvers av det regjeringen har foreslått i statsbudsjettet, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad til NTB.

Der legger nemlig regjeringen opp til et kutt på 75 prosent i satsingen på de frivillige programmene i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Nasjonale følgemidler reduseres med 40 prosent.

1. desember skal ministrene med ansvar for romfart i EU- og EØS-området møtes for å melde inn sine bidrag for 2018 og årene etter.

– Avklaring må gjøres

Før møtet får altså næringsminister Monica Mæland (H) klar beskjed fra Stortinget om å melde tilbake til ESA at hun skrinlegger sitt forslag til kutt fra norsk side.

– Det var forventet at dette skulle avklares i finansinnstillingen, men budsjettet lar vente på seg, konstaterer Pollestad.

Torsdag ble det klart at de fire borgerlige partiene heller ikke rekker å komme med en felles tilleggsinnstilling om neste års budsjett før finansdebatten 5. desember.

– Jeg er glad for at Venstre og KrF tar ansvar når budsjettforhandlingene drar så langt ut, sier Pollestad.

– Dette berører ikke bevilgningen for 2017, men det er et signal om hva som skal skje i 2018 og fremover. Men avklaringen må være gjort før 1. desember dette året, fremholder han, og forventer at Mæland følger opp beskjeden fra Stortinget.

– De kan ikke reise på dette møtet 1. desember og varsle 75 prosent kutt, hvis de har respekt for Stortinget. Det går jeg ut fra at en mindretallsregjering har, særlig i dagens situasjon.

Har fått kritikk

Romindustrien sysselsetter i dag mer enn 1.200 ansatte, men regjeringens kuttforslag har skapt frykt for at rundt 300 arbeidsplasser kan forsvinne. NHO, Tekna og flere universiteter og bedrifter ga i en høring på Stortinget nylig uttrykk for uro over forslaget.

Norsk romindustri omsetter for mer enn 7 milliarder kroner årlig. Et kutt vil ramme både etablert og utviklende romindustri og nye aktører, frykter kritikerne, og nevner bedrifter som Kongsberggruppen og Nammo.

Det er i de frivillige programmene Norge henter tilbake sine investeringer i ESA. Disse programmene er næringsrettede, i motsetning til ESAs obligatoriske program, der romforskningen er det sentrale elementet.

Rapporter bekrefter at Norge får mye igjen for satsingen på ESAs programmer. SV viser til rapporter fra OECD og PwC hvor det kommer fram at hver offentlige krone investert i ESA, gir godt over 5 kroner i omsetning. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Vi tar langhelg til sol og varme og forsikrer oss selv om at vårt bidrag til klimaendringene er forsvinnende lite. Filosof Arne Johan Vetlesen mener at det er på tide å skifte perspektiv.

NIBIO

Det er også en sjanse for at den kan dukke opp i Europa. Og forskere sliter med å bekjempe krypene. 

Universitetet i Oslo

Har vi for mange eller for få rettigheter? Rettigheter kan være et uttrykk for politiske prioriteringer og verdivalg, mener forskere.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte allerede under utdanning, mener forsker.

Nofima

Folk kjøper stygge epler og ødelagte juicekartonger så lenge prisavslaget er stort nok, viser ny forskning. 

NIBIO

Energi fra trær og planter skal på sikt erstatte oljen. Men å hente ut godsakene fra gran og furu er en omstendelig prosess. Nå finner forskere svar hos brunråtesoppen.

Kronikk:

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men hvorfor angriper IS egentlig europeiske mål?

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Månen er omtrent 4,51 milliarder år gammel, altså mellom 60 og 160 millioner år eldre enn vi trodde, konkluderer et amerikansk forskningsteam med.

Kan man forstå universet bedre om man justerer litt på Einsteins generelle relativitetsteori? Ny doktorgradsavhandling ser på mulige effekter av ulike gravitasjonsteorier.