Næringskomiteen på Stortinget, som ledes av Geir Pollestad (Sp), gir regjeringen beskjed om å opprettholde den norske satsingen på romfart på dagens nivå.

Stortinget ber regjeringen droppe kutt til romfart

Midt i den fastlåste budsjettstriden på Stortinget sørger Venstre og KrF for at regjeringen får beskjed om å reversere sitt forslag til kutt i den norske romsatsingen.

24.11 2016 15:18

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og KrF ber regjeringen videreføre bevilgningene på dagens nivå. Det kommer fram i en innstilling torsdag fra næringskomiteen på Stortinget om norsk romstrategi.

– Det er på tvers av det regjeringen har foreslått i statsbudsjettet, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad til NTB.

Der legger nemlig regjeringen opp til et kutt på 75 prosent i satsingen på de frivillige programmene i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Nasjonale følgemidler reduseres med 40 prosent.

1. desember skal ministrene med ansvar for romfart i EU- og EØS-området møtes for å melde inn sine bidrag for 2018 og årene etter.

– Avklaring må gjøres

Før møtet får altså næringsminister Monica Mæland (H) klar beskjed fra Stortinget om å melde tilbake til ESA at hun skrinlegger sitt forslag til kutt fra norsk side.

– Det var forventet at dette skulle avklares i finansinnstillingen, men budsjettet lar vente på seg, konstaterer Pollestad.

Torsdag ble det klart at de fire borgerlige partiene heller ikke rekker å komme med en felles tilleggsinnstilling om neste års budsjett før finansdebatten 5. desember.

– Jeg er glad for at Venstre og KrF tar ansvar når budsjettforhandlingene drar så langt ut, sier Pollestad.

– Dette berører ikke bevilgningen for 2017, men det er et signal om hva som skal skje i 2018 og fremover. Men avklaringen må være gjort før 1. desember dette året, fremholder han, og forventer at Mæland følger opp beskjeden fra Stortinget.

– De kan ikke reise på dette møtet 1. desember og varsle 75 prosent kutt, hvis de har respekt for Stortinget. Det går jeg ut fra at en mindretallsregjering har, særlig i dagens situasjon.

Har fått kritikk

Romindustrien sysselsetter i dag mer enn 1.200 ansatte, men regjeringens kuttforslag har skapt frykt for at rundt 300 arbeidsplasser kan forsvinne. NHO, Tekna og flere universiteter og bedrifter ga i en høring på Stortinget nylig uttrykk for uro over forslaget.

Norsk romindustri omsetter for mer enn 7 milliarder kroner årlig. Et kutt vil ramme både etablert og utviklende romindustri og nye aktører, frykter kritikerne, og nevner bedrifter som Kongsberggruppen og Nammo.

Det er i de frivillige programmene Norge henter tilbake sine investeringer i ESA. Disse programmene er næringsrettede, i motsetning til ESAs obligatoriske program, der romforskningen er det sentrale elementet.

Rapporter bekrefter at Norge får mye igjen for satsingen på ESAs programmer. SV viser til rapporter fra OECD og PwC hvor det kommer fram at hver offentlige krone investert i ESA, gir godt over 5 kroner i omsetning. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Støv fra skredet blåste ut i lysende jetstrøm, viser bilder fra romsonden Rosetta.

Spørsmålet er grunnleggende for vår forståelse av verdensrommet, og forskere jakter stadig på svaret.