Kristian Berg Harpviken, direktør for PRIO, mener Norges beslutning om å sende styrker inn i Syria representerer et veiskille i norsk politikk.

Norsk Syria-deltakelse – et veiskille

Norge flytter grensen for det som regnes for folkerettslig akseptabelt når vi sender styrker inn i Syria, mener PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken

23.6 2016 09:36

Beslutningen representerer et veiskille i norsk politikk, mener lederen for Institutt for fredsforskning.

– Slik jeg forstår dette, er det sånn at Norge nå vil kunne operere sammen med lokale styrker, og dermed er dette ikke et rent treningsprogram.

Harpviken mener det ligner det vi gjorde i Afghanistan, men sier at man der gikk inn og trente styrkene til en anerkjent regjering.

Uforutsigbare styrker

– Her kan det være styrker man ikke helt vet hvem som har kontrollen over. Eller de som har kontrollen i dag, behøver ikke ha kontrollen senere. Vi går altså sammen med styrker som er uforutsigbare, og vi blir del av noe man har liten oversikt over, presiserer Harpviken.

– Og vi går inn og utfordrer det som fortsatt er en internasjonal anerkjent regjering, legger han til.

Harpviken mener med dette Norge utfordrer folkeretten på en måte vi ikke har gjort fra norsk side tidligere.

Russland

Han mener også det er problematisk at Norge står på den motsatte siden av Russland, som har gått inn på Assad-regjeringens side.

– Vi har grense til Russland. Plutselig henger slagområder og konfliktområder sammen. Selv om de amerikanskledede styrkene har inngått direkte konfrontasjon med Russland, så ligger det en potensiell konfrontasjon der.

Harpviken tror imidlertid ikke Norge blir mer utsatt for IS-terror, fordi Norge fra før er godt plantet i en allianse mot IS.

Annonse

Emneord