Kristian Berg Harpviken, direktør for PRIO, mener Norges beslutning om å sende styrker inn i Syria representerer et veiskille i norsk politikk.

Norsk Syria-deltakelse – et veiskille

Norge flytter grensen for det som regnes for folkerettslig akseptabelt når vi sender styrker inn i Syria, mener PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken

23.6 2016 09:36

Beslutningen representerer et veiskille i norsk politikk, mener lederen for Institutt for fredsforskning.

– Slik jeg forstår dette, er det sånn at Norge nå vil kunne operere sammen med lokale styrker, og dermed er dette ikke et rent treningsprogram.

Harpviken mener det ligner det vi gjorde i Afghanistan, men sier at man der gikk inn og trente styrkene til en anerkjent regjering.

Uforutsigbare styrker

– Her kan det være styrker man ikke helt vet hvem som har kontrollen over. Eller de som har kontrollen i dag, behøver ikke ha kontrollen senere. Vi går altså sammen med styrker som er uforutsigbare, og vi blir del av noe man har liten oversikt over, presiserer Harpviken.

– Og vi går inn og utfordrer det som fortsatt er en internasjonal anerkjent regjering, legger han til.

Harpviken mener med dette Norge utfordrer folkeretten på en måte vi ikke har gjort fra norsk side tidligere.

Russland

Han mener også det er problematisk at Norge står på den motsatte siden av Russland, som har gått inn på Assad-regjeringens side.

– Vi har grense til Russland. Plutselig henger slagområder og konfliktområder sammen. Selv om de amerikanskledede styrkene har inngått direkte konfrontasjon med Russland, så ligger det en potensiell konfrontasjon der.

Harpviken tror imidlertid ikke Norge blir mer utsatt for IS-terror, fordi Norge fra før er godt plantet i en allianse mot IS.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Et godt forhold mellom lærere og elever er viktig for å forhindre mobbing. Men gode venner er enda viktigere.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Lærere og bibliotekarer må samarbeide om å skape leseglede, mener forskere.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Norsk forsker forklarer hvorfor Marine Le Pen har blitt så populær blant det franske folk.

Saker fra våre eiere

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

– De trenger å vite at de fremdeles er elsket og regnet med, også slik de er nå, sier forsker.

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Etter overgangsalderen lever kvinner som skiller seg et sunnere liv enn de som blir i ekteskapet sitt.

Norges forskningsråd

Kinas økonomiske vekst har utelukkende vært til fordel for Norge, hevder flere eksperter på området. Nå viser en ny studie at lavt utdannede arbeidere taper på handel med Kina. 

En tanke er en tanke. Den gjenspeiler ikke virkeligheten. Å lære seg å gruble mindre, har stor effekt for pasienter med depressive symptomer, viser ny forskning

Forskeren forteller:

Det som lever inne i tarmen din kan påvirke alt fra fedme og irritabel tarmsyndrom til kronisk utmattelse.