Munch-museet på Tøyen i Oslo.

Vil ha mediemuseum på Tøyen

Når Munch-museet flytter fra Tøyen til Bjørvika, bør de gamle lokalene tas i bruk som mediemuseum for å vise hvor viktig mediene er for folk, mener medieprofessor.

29.3 2016 10:27

– Et moderne, interaktivt, spennende mediemuseum, fylt av opplevelser. Det mangler Norge. Nå som Munch flytter ut fra museet på Tøyen, har vi en gyllen anledning til å skape et museum der som viser fram de ulike medienes særpreg og forklarer hvor viktige de er og har vært, for våre individuelle liv og for samfunnet, sier Henrik G. Bastiansen til Dagsavisen.

Han sier han ser for seg en større dugnad der blant annet alle medieorganisasjoner, forskningsmiljøet, Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord og Telenor deltar.

Professoren ser et historisk poeng i å legge et mediemuseum nettopp på Tøyen.

– Munch-museet er bygget for filmpenger. Oslo kinematografer var kommunalt eid, og overskuddet fra kinodriften inngikk i kulturbudsjettet, hvor Oslo kommune hentet penger til byggingen av Munch-museet på sekstitallet. Nå kunne det gis tilbake til mediene i vid forstand, mener Bastiansen.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Norges Handelshøyskole

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

Universitetet i Oslo

Appen skal gi helsepersonell rask tilgang på oppdaterte retningslinjer for behandling. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange demente har lite muskler, mindre bevegelighet og dårlig kondisjon. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram.

Saker fra våre eiere

NTNU

Verden spiser mer og mer sushi. Bare i Norge er forbruket tredoblet på ti år. Men den største delikatessen er i fare.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Høgskulen på Vestlandet

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velja å oversjå dei skrikande musklane dine.

Kronikk:

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men hvorfor angriper IS egentlig europeiske mål?

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

I NRKs Anno får vi blant annet se hvordan folk forsvarte Norge på 1500-tallet. Da hadde alle våpenføre menn plikt til å holde våpen og stille opp i leidangen dersom de ble utkommandert.

Klarer ikke å la være å se på annonsene.