Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo og Akershus - Les mer
Pedagogiske ledere trenger en faglig basis for å kunne utføre lederoppgavene sine best mulig.

Trenger proffere ledere i barnehagene

Utviklingen ellers i samfunnet setter preg på organiseringen av barnehagene. Det fører til at pedagogiske ledere trenger mer kunnskap om organisasjon og ledelse.

28.9 2014 05:00

– Samfunnsutviklingen krever en mer profesjonell lederrolle i barnehagen.

Det mener førstelektorene Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De har nå skrevet bok som kopler organisasjonsteori til barnehagefeltet.

Større fokus på fleksibilitet, valgfrihet og brukerorientering preger mange sektorer i Norge. Det fører til endringer i barnehageorganisasjonen ved at ressurser brukes annerledes, at kvalitet måles på nye måter og at arbeidsoppgaver endres.

– De pedagogiske lederne har fått delegert mer oppgaver, sier Larsen.

Det skjer også en sterkere spesialisering i lederroller og det er flere ulike typer ledere i barnehagen. Noen jobber fagpedagogisk, mens andre jobber med økonomi og budsjett.

– Pedagogiske ledere fungerer mer som styrerne gjorde før i de største barnehagene, fortsetter Slåtten.

Det betyr at de har personalansvar for flere, driver personalopplæring og veiledning, og de må dokumentere og rapportere.

– Trenger faglig basis

– Når lederrollene endrer seg, trenger også de pedagogiske lederne mer kunnskap om organisasjonsteori.

Med få unntak blir det pedagogiske ledere av alle som fullfører bachelorutdanningen som barnehagelærer.

– De trenger å forstå sin egen organisasjon for å kunne drive god organisasjonsutvikling, analysere, lede kvalitetsarbeid og utvikle organisasjonskulturen. De trenger en faglig basis for å kunne gjøre dette, sier Slåtten.

Større variasjon


Førstelektorene Ann Kristin Larsen (t.v.) og Mette Vaagan Slåtten underviser i ledelse ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hverdagen i barnehagen er også preget av samfunnsendringer som globalisering, sterkere fokus på læring og mer dokumentasjon. Det er større variasjon enn før i type barnehage og ulike måter å organisere dem på.

Omorganisering til en flatere kommunestruktur og omorganisering til resultatenheter har gitt tydeligere hierarki i barnehagene. Dette fører igjen til endrede arbeidsoppgaver mellom de ulike stillingskategoriene i barnehagen.

– I de store byene har det dessuten blitt mange store barnehager. Samtidig er resultatstyring blitt rådende styreform og påvirker organiseringen i barnehagen.

Ulike holdninger

Forskerne har blant annet intervjuet og sendt spørreskjema til enhetsledere, fagledere, pedagogiske ledere og assistenter i en bydel i Oslo, og spurt dem hvordan de opplever endringene i barnehagen.

Hos de pedagogiske lederne er det ulike holdninger til at rollen er i endring.

– De pedagogiske lederne deler seg i to grupper. Vi ser at det er ulikt syn på egen profesjon og hva en pedagogisk leder skal være, sier Slåtten.

Det er pedagogiske ledere som synes det er dumt at de får mer lederoppgaver, må dokumentere mer og ha mer møter fordi dette går ut over tida brukt på barna.

På den andre siden står de som synes endringene er tilfredsstillende fordi de for mer ansvar, får bestemme mer og rollen blir tydeligere og mer spennende.

– Vi vet også at ledelse er det nyutdannede barnehagelærere er mest usikre på, sier Larsen.

– De gruer seg mest til å lede andre voksne. Ledelse læres også gjennom erfaring, men det er viktig å ha et faglig grunnlag.

Referanse:

Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten: Nye tider – nye barnehageorganisasjoner, Fagbokforlaget, 2014.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.